1. 161 Omituisia matkamuistelmia. (Orpolasten huone Elberfeldissä. Hamburg. Matka Pietariin. Wiipuri. Joensuu. Suomalaisuus.) A.K.
  Otawa nro 25
 2. 162 Bref till Wasabladet. (Halle. Saale. Bondkrinnornas kostymer. Benmjölsfabrik. Begrafningsfplan. Klippor. Kyrkan.) R.
  Vasabladet nro 17
 3. 163 Bref från Berlin. (Fr. H.T:s korresp.) (Om fredsfördraget med Danmark. Styrelsens förhållande till pressen.)
  Helsingfors Tidningar nro 238
 4. 164 Koulujuhla Waldenburgissa. (Saksanmaalla.)
  Koti ja koulu : sanomia lasten kasvattajille nro 5
 5. 165 Helgoland. Matkamuistelma. (Kuvalla.)
  Maiden ja merien takaa nro 18
 6. 166 Thyringen. (Tyskarnes okunnighet om Finland. Österrikes finanser. Om tyska studenterna.) V.F:s
  Åbo Underrättelser nro 144
 7. 167 Fotografier från en sommarutflygt. (Ett tyskt landskap. Thüringen, Jena. Store mäns minnen. En student.)
  Helsingfors Dagblad nro 166
 8. 168 Fotografier från en sommarutflykt. (Ur studentlifvet.) II. (Studentlifvet i Jena.)
  Helsingfors Dagblad nro 199
 9. 169 Fotografier samlade under en sommarutflygt. En prick i hafvet. (Badortslifvet på Helgoland.)
  Helsingfors Dagblad nro 244
 10. 170 Bref från Leipzig. En utflygt till slagfältet vid Lützen. K.
  Nya Pressen nro 251
 11. 171 Bref från Strassburg. (Till N. Pr.) (Invigning af universitets nya lärosalar. -sch-
  Nya Pressen nro 279
 12. 172 Sedan-juhla Berlinissä. (U. S:ttaren kirjeenv.) J.H.E.
  Uusi Suometar nro 210
 13. 173 Bref från Helsingfors. IV. Körner-museum i Dresden. Finska teatern och konstens betydelse för en nation. Junius
  Vasabladet nro 32
 14. 174 Krao eller Darvins förlorade mellanlänk. (Bref från Berlin till Wiborgsbladet. ) (Förevisning af en luden människa.)
  Wiborgsbladet nro 17
 15. 175 Kirje Dredenistä. (Sen ulkomuoto.) K.G.B.
  Uusi Suometar nro 68
 16. 176 Kirje Dresdenistä. III. (Rakennukset. Eri uskontoja.) K.G.B.
  Uusi Suometar nro 71
 17. 177 Kirje Dresdenistä. IV. (Teollisuus. Henkinen sivistys. Oppilaitokset. Museot.) K.G.B.
  Uusi Suometar nro 74
 18. 178 Ett besök i Goethes hus i Weimar. (Stycke ur en dagbok sommarn 1838.) (forts.)
  Borgåbladet nro 11
 19. 179 Bref från Tyskland. (Leipzig. Socialisten Bebels parti är emot skyddstullsystemet. Det sociala partiets program for framtidn. Berlin i belägringstillstånd. Pianisten Herm. Dahlberg uppträdt.) A.L.
  Helsingfors nro 28
 20. 180 Från Heidelberg. (Bref till Hfors.) (Beskrifning öfver slottsillumination.) -l-l
  Helsingfors nro 146