1. 81 Dresden. (Byggnadsstil. Kejsar Wilhelms porträtt spridt. Militärens underhåll betungande. Socialism och arbetsbrist. Industrin lider. Procentares egennytta.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 262
 2. 82 Bref från Tyskland. (Till F.A.T.) (Pattis debut i Travlata. Öppnandet af en fri akademi är påtänkt.) Berlin.
  Finlands Allmänna Tidning nro 290
 3. 83 Bref från Tyskland. (Religiösa fester och Sedanfest i Wiesbaden. Fruktodling.) Adolf
  Folkwännen nro 5
 4. 84 II. Bref från Berlin. (Till H.D.) (Riksdagsmannen Mosle och hans yttranden. Den s.k. spärrings lagen Elsass Lothringens nya tillärnade författning. Der Städtelag o. dess protest mot spanmåls o. boskaps tullen. Den strategiska jernvägen till Metz. Bismarcks jernvägs planer.)
  Helsingfors Dagblad nro 141
 5. 85 I. Bref från Berlin. (Från H.D:s korr.) (Pingsten och politiken. De parlamentariska förhållanden; den nya majoriteten krånglar; Bismarck i dilema; ultramontanernes makt. Spärrningslagen trädd i kraft.)
  Helsingfors Dagblad nro 155
 6. 86 II. Bref från Berlin. (Fr. H.D:s korr.) (Ett reaktionärt projekt om två åriga budgetsperioder och parlaments sammankomster blott hvartannat år. Rykten om ändring i myntfoten ogrundade. Bremen o. Hamburg i afseende å tyska tuliförhållanden.)
  Helsingfors Dagblad nro 155
 7. 87 I. Bref från Berlin. (Från H.D:s korresp.) (Parlamentsferierna; arbetet i tulltariffsutskottet. Bismarck öfverträffan i protektionism. Stämningen inom folket. Något slags militärplaner ... i sammanhang m. Bismarckska skattepolemiken.)
  Helsingfors Dagblad nro 160
 8. 88 II. Bref från Berlin. (Från H.D:s korresp.) (Kulturministerns förmodade afträdande t. följd af den inträdande reaktionen. Guldbröllopet; någon allmän amnetist ej utfördad. Industriutställningen; gasterande skådespelare.)
  Helsingfors Dagblad nro 160
 9. 89 I. Bref från Berlin. (Fr. H.D:s korr.) (Kejsarparets guldbröllop; entusiasmen oberoende af partier; särskiljande af furstehuset o. regeringen. Den halfua amnestin. En påminnelse från de klerikale om det bistånd de lemnat i tullfrågan. Debatten om fördraget m. Samoa öarne.)
  Helsingfors Dagblad nro 169
 10. 90 III. Bref från Berlin. (Fr. H.D:s korr.) (De i Berlin gästande sydtyska skådespelarne.)
  Helsingfors Dagblad nro 169
 11. 91 I. Bref från Berlin. (Fr. H.D. korr.) (Den döda säsongen. Furstevexingen i Egypten. Den inre tyska politiken; Bismarcks intimitet m. varnbühler o. Windthorts; Schorlemer i afseende å nationalmonumentet i Niedewald. Benningens sista försök afvisadt.)
  Helsingfors Dagblad nro 181
 12. 92 II. Bref från Berlin. (Fr. H.D. korr.) (Tobakskommissionen. Finansministern Hobrechts åtgång; ... Freidenthal följa efter; slut på alla liberala element i ministéren. Stilla i haflifvet o. konstverlden.)
  Helsingfors Dagblad nro 181
 13. 93 II. Bref från Berlin. (Från H.D:s korr.) (Tvänne skådespelarepartier från Wien för närvarande i Berlin; M. Klapps nya stycke Rosenkranz och Guldenstern .)
  Helsingfors Dagblad nro 188
 14. 94 II. Bref från Berlin. (Fr. H:fors Dbl. medel.) (Centern väntar sin lön för sitt arb. Windthorts hot att ej bli duperad och Bismarcks tidiga uppstigande om morgnarne. Centerns anvisning för de nye ministrarnes hållning; kyrklig reaktion.)
  Helsingfors Dagblad nro 197
 15. 95 Bref från Berlin. (Fr. H.D:s korresp.) (På ytan stillhet på djupet oro. Fortsschrittpartiets valuppror. Följderna af tullpolitiken visar sig.)
  Helsingfors Dagblad nro 211
 16. 96 Bref från Berlin. (Af H.D:s korr.) (Ang. det grumlade förhållandet mellan Ryssland o. Tyskland. Valen bort m. Bismarck. Vatikanen o. preussen. Den döda säsongen.)
  Helsingfors Dagblad nro 237
 17. 97 Bref från Tyskland. (Kejsarmötet i Alexandrowo. Farhågorna för en brytning mellan Ryssland och Tyskland. Valfrågor. Skattenedsättnings förslag. Järnvägsuppköp för statens räkning. Kulturministerns tänkesätt fastitieministerns afgång. Teatrar. Utställning.)
  Helsingfors Dagblad nro 257
 18. 98 Bref från Berlin. (Till H.D.) (riksdagsvalet. Det religiösa o. politiska hyckleriet. Industriutställningens afslutande. Teatrar o. nöjen.)
  Helsingfors Dagblad nro 273
 19. 99 Bref från Tyskland. (Till H.D.) (Bismarcks tullpolitik. Monopolisering af jernvägar. Presidentplats för von Bennigsen. Hofkapinmästar Eckorts död. Teatern.)
  Helsingfors Dagblad nro 291
 20. 100 Bref från Tyskland. (Af H.D:s korresp.) (Berlin v. Bennigsens presidentskap om intet. De konservatives o. klerekales förening pedant t. generalsynodens förhandlingar. Det nya parlamentet. Budgeten. Adeline Patti.)
  Helsingfors Dagblad nro 305