1. 141 Tyska bref. (Till H.D.) 57. (Politik. Spiritism. R. Wagners nya opera.)
  Helsingfors Dagblad nro 3
 2. 142 Bref från Berlin. (Berlin Kazernopolis , Statyer. Minnes varder. Schauspielhaus.) B-n.
  Papperslyktan nro 33
 3. 143 Ett Wettinger-Bref. (Forts. fr. n:o 117.) (Underv. ämnen. Arbetsrum. Om upprätth. af ordning o. skick. Hushålls göramål. Lärakursen.) A-n.
  Åbo Underrättelser nro 119
 4. 144 Ur ett bref från Dresden. (Dresdnarns natur. Vogelschiessen folkfest.) G.A.S.
  Björneborgs Tidning nro 32
 5. 145 Bref från Berlin. (Resan t. Lübeck, sjösjuka. Pedagogiska reflecioner. Handeln. Lübeckarne o. Finnarne Travemunde. Märkvärdigheter. På resa t. Berlin, naturen. Berlin, ordning. Folkets ställning.)
  Borgåbladet nro 28
 6. 146 Bref från Berlin. (Teatern. Måleri.)
  Borgåbladet nro 30
 7. 147 En utflykt till Homburg. (Spelbanken.)
  Borgåbladet nro 33
 8. 148 Dresdner-minnen. l. Staden.
  Helsingfors Tidningar nro 135
 9. 149 Matkamuistelmia. (Matkustaminen Lontoosta Hampuriin.) Teosnäyttely. Lampaan hoito. Puuvillan hinta.) E.
  Hämäläinen nro 27
 10. 150 Bref till hemmet. (Beskrifning af resan öfver Östersjön till Stettin. Fråga om den blifvande hamnen i Hangö. Resan till Berlin. Teatern i Berlin.) Y.o.c.
  Åbo Underrättelser nro 73
 11. 151 Bref till hemmet. (Beskrifning öfver Berlin och operan. Potsdams omgifningar, Sanssouci, Hamburg. Das rauhe Haus , en räddnings o. uppfostrings anstalt beskrifves. Hanover.) Y.o.c.
  Åbo Underrättelser nro 76
 12. 152 Bref till hemmet. (Om färden till Hamburg och Hanover, Ostende och Dower. Om H:fors Tavastehus-järnvägen. London. Y.o.c.
  Åbo Underrättelser nro 84
 13. 153 Bref från en landsman. I. (Dresden. Lifvet, väderleken, tyskarnes stormodighet och skryt.) G.A.S.
  Björneborgs Tidning nro 1
 14. 154 Bref från en landsman. 2. (Dresden. Giftermålsmäklare. Naturen. Eldstäder.) G.A.S.
  Björneborgs Tidning nro 6
 15. 155 Omituisia matkamuistelmia. (Hamburgin ulkomuoto.)
  Otawa nro 13
 16. 156 Omituisia matka-muistelmia. (Aitona. Hamburg. Suomal. oppineet. Lasten tarhat.)
  Otawa nro 14
 17. 157 Omituisia matkamuistelmia. (Olo Berlinissä.)
  Otawa nro 15
 18. 158 Omituisia matka-muistelmia. (Vesi-juomia. Leipzigin ulkomuoto. Soitto-huvituksia.)
  Otawa nro 17
 19. 159 Omituisia matka-muistelmia. (Metsähoito ja maavilj.opisto Tharandissa Sachsenin Schweiz. Nürnberg. München.)
  Otawa nro 18
 20. 160 Omituisia matka-muistelmia. (Torninkello Wiipurissa. Konstanz. Stuttgart. Frankfurt.)
  Otawa nro 22