1. 1 Bref från Berlin. (Af H:fors Dbl:s korr.) (Yttre poletik. Danska konungaparets besök. Lilla belägrings tillståndet. Preussiska polisen. Teatrar. Skulptur.)
  Helsingfors Dagblad nro 335
 2. 2 Bref från Berlin. (Af H.D:s korr.) (Jernvägs frågor. Skogspolis stadganden. Förlängd budgets tidrymd. Yttre poletik. Teatrar.)
  Helsingfors Dagblad nro 348
 3. 3 II. Bref från Berlin. (Korresp. t. H:fors Dbl.) (Ändrin i riksförfattningen samt Hessens o. Bayerns opposition deremot. Nöden i Schlesien. Ernst Wicherts nya teaterstycke. Betryckt jul. Ett fridens ord.)
  Helsingfors Dagblad nro 353
 4. 4 I. Bref från Berlin. (Tili Morgonbl.) (Guldbröllops festligheterna. Ultramontanerne och regeringen. Ultramontanernes o. de nationalliberales ställning t. finanstullarne och de indirekta skatterna.)
  Morgonbladet nro 141
 5. 5 Bref från Berlin. (Från Mbl:s korresp.) (Kejsarmötet i Alexandrovo o. politiska rykten. Valrörelsen. Industriutställningen i Berlin. Handelspolitik. Broschyr af Wilhelm ... Väljen ingen Jude. )
  Morgonbladet nro 214
 6. 6 Bref från Tyskland. (Till Å.T.) (Düsseldorff. Karnevals fester. Konstakademin.) V.W.
  Åbo Tidning nro 52
 7. 7 Resebref till Å.T. af -sch-. (Beskrifning öfver staden Lybeck. Resan till Köln; domen. Den tyska typen.)
  Åbo Tidning nro 145
 8. 8 Ueckokrönika från utlandet. (Till Å.U.) (Bageriutställningen i Hamburg. Episod ur violinisten Ole Bulls lif. Beskrifning öfver Paris tjufvar. Sardous tal vid franska akademien. Om parisiskorna. En internation. segelregatta fr. Lissabon. Rosa Bonheur djur målarinna. Målarn Jalabert.)
  Åbo Underrättelser nro 245
 9. 9 Veckokrönika från utlandet. (Till Å.U.) (I Bayern firas 700-års dagen af Wittelbachska ättens upphöjande på tronen.)
  Åbo Underrättelser nro 252
 10. 10 Veckokrönika från utlandet (Till Å.U.) (Anekdot från en tysk badort.)
  Åbo Underrättelser nro 252
 11. 11 Veckokrönika från utlandet. (Till Å.U.) (Kejsar Wilhelms festtal vid lO:de årsdagen af Sedan. Ferd. Lesseps och räddningen af Napoleons gemål. Frimärkssamlare lära sig geografi. Falskmyntare i Marienbad. Barnunes museum i Newyork.) (Om järnvägs resor.) J.G.
  Åbo Underrättelser nro 259
 12. 12 Veckokrönika från utlandet. (Till Å.U.) (Falskmyntare i Marienbad.) J.G.
  Åbo Underrättelser nro 259
 13. 13 Veckokrönika från utlandet. (Till Å.U.) (Donna Juanita, operett, gifves å Tysklands teatrar.) J.G.
  Åbo Underrättelser nro 264
 14. 14 Veckokrönika från utlandet. (Till A.U.) (Domens i Köln fulländning.) J.G.
  Åbo Underrättelser nro 264
 15. 15 Veckokrönika från utlandet. (Till Å.U.) (Nora ges på teatrar i Tyskland.) J.G.
  Åbo Underrättelser nro 264
 16. 16 Veckokrönika från utlandet. (Till Å.U.) (Konung Erik XIV spelades i Manheim.) J.G.
  Åbo Underrättelser nro 290
 17. 17 Veckokrönika från utlandet. (Till Å.U.) (Fru Norman-Neruda upptröst på en festkonsert i Baden-Baden.) J.G.
  Åbo Underrättelser nro 290
 18. 18 Reseanteckningar. (Bref från Hfors korresp.) (Berlin. Naturen. Passvisitation. Moderna. Teatrarna.) A.F.
  Helsingfors nro 116
 19. 19 En duell i nådens år 1881. (i Tyskland)
  Helsingfors Dagblad nro 28
 20. 20 Korrespondens. (Dresden. Nordiska föreningen Skandias fyraårsfest ) K-r.
  Helsingfors Dagblad nro 30