1. 101 Werestschagins exposition i Krolls etablissement. (Bref fr. Berlin) J.
  Helsingfors Dagblad nro 113
 2. 102 Från jubileumutställningen i Berlin II. (Korr. t. H.D.) (Våra grannar, skandinaver & ryssar.) J.
  Helsingfors Dagblad nro 210
 3. 103 Från jubileum konstutställningen i Berlin III. (Korr. t. H.D.) (Tyskarnes afdelning.) J.
  Helsingfors Dagblad nro 212
 4. 104 Mossodlingsutställningen i Berlin 13-20 febr. 1887. N.G.
  Helsingfors Dagblad nro 352
 5. 105 Matkamuistelmia. (Hannover. Rheinimaakunta. Essen. Köln. Tuomiokirkko.) B.L.
  Hämäläinen nro 60
 6. 106 Kirjeitä Saksasta. I. (Berlin. Passi ja poliisi. Raittiudesta. Ravintolat. Valtio viinapolttajana.) K.J.G:s
  Keski-Suomi nro 9
 7. 107 Kirjeitä Saksasta. III. (Berlin. Keisarin syntymäpäivä. Arpajaisista ja valtion kanta niihin.) K.J.G.
  Keski-Suomi nro 15
 8. 108 Kirjeitä Saksasta. V. (Leipzig. Breittenfeldin sotakenttä. Kustaa Adolfin muistokivi.) K.J.G.
  Keski-Suomi nro 22
 9. 109 Kirjeitä Saksasta. VI. (Strassburg. Viinimäkien tärkeys. Ruoka. Asevelvollisuus. Rakennukset. Ill virta.) K.J.G.
  Keski-Suomi nro 27
 10. 110 Matkamuistelmia Saksanmaalta. (Kirje Laatokalle.) (Stralsund. Tullitarkastus. Rakennukset. Markkinat. Saksalainen maisema. Heinänteko. Työkansa.)
  Laatokka nro 31
 11. 111 Matkamuistelmia Saksanmaalta. (Kirje Laatokalle.) (Berlin. Unter den Linden.)
  Laatokka nro 33
 12. 112 Matkamuistelmia Saksanmaalta. (Kirje Laatokalle.) (Berlin. Kansan ulkomuoto.)
  Laatokka nro 34
 13. 113 Matkamuistelmia Saksanmaalta. (Kirje Laatokalle.) (Berlin. Thiergarten. Eläintieteellinen puisto.)
  Laatokka nro 39
 14. 114 Matkamuistelmia Saksanmaalta. (Kirje Laatokalle.) (Dresden. Rakennukset. Viinin viljelys. Olut kansallisjuoma. Nürnberg. Keskiaikaisia rakennuksia.)
  Laatokka nro 43
 15. 115 Kirje Saksasta. (Mikkelin San:lle.) (Göttingin kaup. Maisema. Muinaislinnat. Yliopista. Rakennustapa.)
  Mikkelin Sanomat nro 7
 16. 116 Bref från Berlin. (Till N. Pr.) (Riksdagens förhandlingar. Tekniska högskolan i Charlottenburg.)
  Nya Pressen nro 7
 17. 117 Från Berlin. (Bref till N. Pr. af Herman Bang.) (Julen i Berlin. Kejsarens jubileumsdag.)
  Nya Pressen nro 8
 18. 118 I månsken. (Sachsen) Af Jonatan Reuter.
  Nya Pressen nro 71
 19. 119 Bref från Bayern. (Från N. Pr:s korresp.) (München. Behandlingen af konung Ludvig och hans död.) Norman
  Nya Pressen nro 169
 20. 120 Bref från München. (Fr. N. Pr:s korr.) (Prinsen-regenten och påfven. Den undergörande Mansbilden i Alt-Ätting. Ludvig II:s kvarlåtenskap.) Norman
  Nya Pressen nro 232