1. 181 Bref från Berlin. (Af H.D:s korr.) Åter ökning i militärbudgeten. Ökad öfningsskyldighet. Utsigterna härför inom riksdagen. Nationalliberala partiets stigande inflytande. Lagen om kultens bekostande i Rheinländerna. Förslaget om fält- och forstpolisen. Lagförslaget om utskänkningsskatt. Grefvinnan Lea af Paul Lindau.
  Helsingfors Dagblad nro 33
 2. 182 Bref från Berlin. Trontalet vid riksdagens öppnande. Presidentvalen. Motion af Hasen elever rörande rättegången mot Hasselmann och Fritsche. Debatten om kultusbudgeten: upphetsningen mot judarna och folkskolorna. Sessionens förmodade slut.)
  Helsingfors Dagblad nro 52
 3. 183 Kirje Berlinistä. Yhteiskunnalliset parannukset ja tasajaollismieliset; Sairasrahastot.
  Lappeenrannan Uutiset nro 8
 4. 184 Kirje Berlinistä. (Kevät-tulvat ja metsänhaaskaus.)
  Lappeenrannan Uutiset nro 9
 5. 185 Kirje Berlinistä. (Venäjä ja Englanti. Venäjän ja Saksan väli. Huhuja ruhtinas Aleksanterista.)
  Lappeenrannan Uutiset nro 11
 6. 186 Kirje Berlinistä. (Verojärjestelmästä.)
  Lappeenrannan Uutiset nro 13
 7. 187 Kirje Berlinistä. (Työnpuutevakuutus.)
  Lappeenrannan Uutiset nro 19
 8. 188 Kirje Berlinistä. (Valtiopäivävaalien johdosta.)
  Lappeenrannan Uutiset nro 21
 9. 189 Kirje Berlinistä. Löysäläisyydestä.
  Lappeenrannan Uutiset nro 27
 10. 190 Vandring genom Erzgebirge och Sachsiska Schweiz. (Ur bref från en resande landsman. Skogshushållning. Vardshus. Sofrum.)
  Helsingfors Dagblad nro 150
 11. 191 H-fors, d. 29. Juni. Ett besök i Adelsbergergrottan. (Ur ett bref af en resande landsman.)
  Helsingfors Dagblad nro 146
 12. 192 Munchen. Telegrafien i krigets tjenst.
  Finlands Allmänna Tidning nro 1
 13. 193 Från Tyskland. (Riksdag. Bismarcks person.)
  Hufvudstadsbladet nro 121
 14. 194 Huvimatka Hargissa. I.G.
  Pääskynen nro 18
 15. 195 Kirje Berlinista. (Waltiopaivat. Rauhanjuhla.) (yliopistossa)
  Uusi Suometar nro 47
 16. 196 Kirje Berlinistä. (Naisvapauttamis-yhtiön kokous)
  Uusi Suometar nro 48
 17. 197 Kirje Berlinistä. (Waltiolliset puolueet)
  Uusi Suometar nro 52
 18. 198 Kirje Leipzigistä. (Kirkolliset olot.) Leimu
  Uusi Suometar nro 78
 19. 199 I. Ett besök på Wilhelmshöhe. Inneh. Som inledning ett slags ad notitiam för icke royalister snygg vägden lilla stora sjönöfversten melse mellan parkens o. Napoleons mening. en riddarborg som ingen riddarborg är heller. D-K.
  Helsingfors Dagblad nro 301
 20. 200 Nyare Profeter. (Uppenbarelse-boken tillämpad i politiken af en Pastor Thube i Mecklenburg Schwerin.)
  Åbo Tidning nro 97