1. 121 Från kejsardagarne i Strassburg. (Till N. Pr.) (Tyske kejsarens besök.) H.L. (forts.)
  Nya Pressen nro 263
 2. 122 Kirje Saksasta. (Puolalaiset Preussissa. Vendiläiset Saksissa ja Preussissa.) Ar. Gr.
  Uusi Suometar nro 30
 3. 123 Kirje Saksasta. (Leipzig. Vähän taide-elämästä. Wagnerin ihailu.) Ar. Gr.
  Uusi Suometar nro 58
 4. 124 Maanmiehen huomioita Hamburgin, Berlinin ja Dresdenin väli-tienoilta. (Kirje veli S:lle) (Maanviljelyksestä.) H. Rkm.
  Uusi Suometar nro 170
 5. 125 Muistelmia polkupyoräretkeltäni. (Lybekin kaupunki.) J.N. (jatk.)
  Uusi Suometar nro 192
 6. 126 Muistelmia polkupyörä-retkeltäni. (Matka Harzvuoristossa. Broeken. Baumanin luola.) J.N.
  Uusi Suometar nro 215
 7. 127 Berlinin Riemu-Taide-näyttely. (U.S:n kirjeenvaiht.) E.R.
  Uusi Suometar nro 243
 8. 128 I Heidelbergs slott. (Resebref till W.T.) Turist
  Wasa Tidning nro 83
 9. 129 Bref från München. (Konung Ludvig II tragiska slut.)
  Åbo Underrättelser nro 203
 10. 130 Bref från Berlin. (Från Ö.T:s korresp.) (Vinterbild. Cour på hofvet. Kyrkorna. Gudstjänsten.)
  Östra Finland nro 34
 11. 131 Bref från Berlin. (Från Ö.F:s korresp.) (Skridskosport. Indianer förevisas.)
  Östra Finland nro 43
 12. 132 Bref från Berlin. (Till D.F.) (Violinisten Emile Sauret. Skalden von Scheffel afliden.)
  Östra Finland nro 91
 13. 133 Berliner korrespondens för Östra Finland. Julaftonsfesten 1886.
  Östra Finland nro 299
 14. 134 Bref från utlandet. (Från H.T:s korresp.) (Düsseldorf, målareakademin. Finske målare: Hj. Munsterhjelm, B. Lindholm & Ekmans och Holmberg grafvar.)
  Helsingfors Tidningar nro 10
 15. 135 Bref från Berlin. (Från H.T:s korresp.) (Oidipus. Edda. Teaterrecensioner.)
  Helsingfors Tidningar nro 32
 16. 136 Bref från Berlin. (Från H.T:s korresp.) (Kamrarnes debatter, militärreformforslag.)
  Helsingfors Tidningar nro 116
 17. 137 Bref från Tyskland. II. (Düsseldorf, tafvelsamlingar. Köln, domen & Stuttgart.) Kl.
  Helsingfors Tidningar nro 241
 18. 138 Bref från Tyskland. II. (Stuttgart. En folkfest i Canstatt.) Kl.
  Helsingfors Tidningar nro 243
 19. 139 Bref från Tyskland. (Universitetet i Tübingen, studenternas lif.) Kl.
  Helsingfors Tidningar nro 292
 20. 140 Kirje Berlinistä. (Sisältö: Kuningas ja Bismarck matkalla; näytelmähuvitukset; Blondin; hirvittäviä tapaturmia) O.U.
  Suometar nro 255