1. 41 Småbref från utlandet. (Samtal med en Würtemberger prest om J.V. Snellmans verksamhet i Finland. Lutherska presternas förhållande till katolikerna.) G.L.
  Hufvudstadsbladet nro 34
 2. 42 Småbref från utlandet. Ett och annat om de religiöst-politiska förvecklingarne i Tyskland. G.L.
  Hufvudstadsbladet nro 55
 3. 43 Småbref från utlandet. XII. I det tyska rikslandet. (Om staden Strassburg och dess läge.)
  Hufvudstadsbladet nro 86
 4. 44 Småbref från utlandet. Ännu en gång från det tyska rikslandet. (Om förhållandena i Elsasz; dess skalder.)
  Hufvudstadsbladet nro 100
 5. 45 Småbref från utlandet. Ett och annat om de ultramontane och den kyrkliga striden. Berlin. G.L.
  Hufvudstadsbladet nro 142
 6. 46 En dubbel stjerna på konstens himmel. (Leipzig. Berättelse om Robert Schumans giftermål med Clara Wieck.)
  Morgonbladet nro 16
 7. 47 Små resebref från utlandet. II. (Berlin. Ölkrogarne. Militärens öfninoar. Ännu om firandet af Kejsar Wilhelm födelsedag. Bismarck sjuk.) Vivus
  Morgonbladet nro 79
 8. 48 Små resebref från utlandet. III. (Dresden jämförd med Berlin i arkitektur. Tafuelgalleriet i Dresden; zoologiska trädgården. Besöket på Belwedéren. Historiska museet. Målaren Kaulbach ++.) Vivus
  Morgonbladet nro 85
 9. 49 Stenografiska kongressen i Leipzig. (Från Morgonbladets referent.)
  Morgonbladet nro 206
 10. 50 Kirjeitä ulkomaalta. Berlinin ulkomuoto. Sen museot. Asehuone. Eläintieteellinen tarha. Järjestys Berlinissä. Sedanjuhla ja walmistukset siihen. Marsalkki Bazaine Potsdamissa.) A.
  Uusi Suometar nro 104
 11. 51 Från en tysk bad- och brunnsort. (Achen; beskrifning öfver badgästernas dagordning. En finska botas från lungsot.)
  Åbo Posten nro 82
 12. 52 Titians Magdalena. (Tafla i Dresdens galleri .)
  Borgåbladet nro 14
 13. 53 Bref fr. Berlin. (Från F.A.T. korresp.) (Politik ang. Spanien. Dm Erkebiskopen af Paris o. president Mac Mahan.)
  Finlands Allmänna Tidning nro
 14. 54 Bref från Berlin. (Från F.A.T:s korr.) (Ang. Zarauz intagande af spanska regeringen. Om postkiosker i staden.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 29
 15. 55 Bref från Berlin. (Från F.A.T:s korresp.) (Ang. förvaltningsreformerna fr. Rhenprouinserna o. Westfalen. Om Post o. Telegraf. Polismål.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 41
 16. 56 Bref från Berlin. (Från F.A.T:s korresp.) (Bismark afgår och antagliga orsaker.) L.A.
  Finlands Allmänna Tidning nro 43
 17. 57 Bref från Berlin. (Fr. F.A.T:s korr.) (Ang. införandet af Placet för påfliga brevi t. preussiska biskoppar.) L.A.
  Finlands Allmänna Tidning nro 67
 18. 58 Bref från Berlin. (Från F.A.T:s korr.) (Ang. Bismarks upphöjande t. herting af Lauenburg. Infanten Don Alfonso af Bourbon m. gemål begifvit sig b. Österrike. Post o. telegraf budgeten för 1876. Ang. fångarnes öfverarbetningspenningar.) L.A.
  Finlands Allmänna Tidning nro 69
 19. 59 Bref från Berlin. (Från F.A.T:s korresp.) (Kyrkopolitik.) L.A.
  Finlands Allmänna Tidning nro 71
 20. 60 Bref från Berlin. (Från F.A.T:s korr.) (Kejsarens resa till Italien. England o. Tyskland. Den internationella telegraf kongressen.) L.A.
  Finlands Allmänna Tidning nro 80