1. 21 En uårpromenad längs Isar. (Resebref till H.D.) (München. Vårens framsteg. Isars stränder. Slottet Schwaneck från Ludvig I:s tid. Middag i ett Gastwirtschaft ) J.
  Helsingfors Dagblad nro 108
 2. 22 Från industriutställningen i Stuttgart. (Bref till H.D.) I, II. (forts.) J.
  Helsingfors Dagblad nro 162
 3. 23 Krönika. (Bismarck och Moltke om kriget. Teatrarna och öfriga nöjen. Tiden för postkontorets öppenhållande.)
  Hufvudstadsbladet nro 42
 4. 24 En tysk folkfest. (Bref till Hfbl.) (Bremen. En skyttefest.)
  Hufvudstadsbladet nro 160
 5. 25 Nordtyska sångarförbundets 50 åriga jubelfest i Bremen. (Bref till Hfbl.) -t. (forts.)
  Hufvudstadsbladet nro 177
 6. 26 Bref från Berlin. (Från Morgonbl. korresp.) (Skiljedomstols frågan. Bismarcks politik. Frågan om ryska tullförhöjningen. Hofkarnevalen.)
  Morgonbladet nro 11
 7. 27 Bref från utlandet. (Till Mbl.) (Leipzig. Sédanfesten. 50 årsdagen af Sachsens konstitution 250:åriga minnet af slaget vid Breitenfeld.) H.M.G.
  Morgonbladet nro 220
 8. 28 Muutamia Saksanmaan oloja. III. Hannoverin maakunta. (Jatk.)
  Savo nro 21
 9. 29 Muutamia Saksanmaan oloja. IV. Göttingenin sivistyslaitokset.
  Savo nro 83
 10. 30 Kirje Berlinistä. (U.S:lle.) (Lessingin muistojuhla. Juutalaiskysymys.) A.
  Uusi Suometar nro 44
 11. 31 Matkamuistelmia uskonnoista. V. Lybecki. VI. Hampuri. VII. Bremen. (jatk.)
  Uusi Suometar nro 43
 12. 32 Matkamuistelmia ulkomaalta. VIII. Bremen. IX. Münster. X. Düsseldorff. XI. Kölniin. XII. Aacheniin. (jatk.)
  Uusi Suometar nro 48
 13. 33 Småbref från utlandet. VI. (Munchen. Ett föredrag å universitetets filologiska auditorium. Den grekiska frihetskampen.) G.L.
  Hufvudstadsbladet nro 288
 14. 34 Småbref från utlandet. (München. Konstverk framställande Grekernas frihetskamp.) G.L.
  Hufvudstadsbladet nro 301
 15. 35 Wiener-bilder. II. (Slöjdskolor i Würtemberg. Om arbetet för industrins höjande.) O.D.
  Morgonbladet nro 241
 16. 36 Reseberättelser. (Efter G.H. v. Schubert) Åttonde berättelsen. (En resa fr. Jena t. Franken.) (forts.)
  Barnvännen nro 8
 17. 37 Till red. af H. Dagbl. (Behofvet af rysk konsul i Bremerhaven.)
  Helsingfors Dagblad nro 301
 18. 38 Småbref från utlandet. (Beskrifningen öfver staden Ulm och dess kyrka. Ett besök i München.) G.L.
  Hufvudstadsbladet nro 2
 19. 39 Småbref från utlandet. Stuttgart d. 10 jan. En afton bland socialdemokrater.
  Hufvudstadsbladet nro 14
 20. 40 Småbref från utlandet. (Maulbronn. Beskrifning öfver klostret. Würtembergs seminarier.)
  Hufvudstadsbladet nro 29