1. 1 Armahan polku. (Kanteletar I, 174.) Här min flickas spår jag spörjer R.S.
  Saima nro 8
 2. 2 Tule ei päivä polvenaan. Kanteletar II, 110. Gode Gud i verlden vida R.S.
  Saima nro 10
 3. 3 Tule ei päivä polvenaan. Kanteletar II, 110. Gode Gud i verlden vida R.S.
  Suomi nro 10
 4. 4 Missä armahani? Kanteletar I, 173. Hvar väl lefver hon, den ljufva R.S.
  Suomi nro 13
 5. 5 Kyllä huoli virttä tuopi. Kanteletar II, 131. När jag fordom som en kyckling R.S.
  Saima nro 15
 6. 6 Kuolisinko koito raukka. Kanteletar I, 42. Sommarsolen torkar kärret R.S.
  Saima nro 17
 7. 7 Korpikotinen. Kanteletar II, 67. Pris förtjenar ej min faders R.S.
  Saima nro 21
 8. 8 Vaiva vuottaessa. Kanteletar II. 49, Blott en enda vän jag eger R.S.
  Saima nro 30
 9. 9 Kanteletar II. 41. Tärd af saknad ej jag sjunga R.S.
  Suomi nro 36
 10. 10 Oksanen, A.: Muinaiset ajat paremmat, Kanteletar 1:32, (Insändt). I mitt minne återkomma
  Suomi nro 38
 11. 11 Kuin olisin käkenä. Kanteletar III. 67. Om jag gökens silfverstämma R.S.
  Suomi nro 43
 12. 12 Oksanen, A.: Korpi kurjalla kotina. Kanteletar 1:36. (Insändt) Andra sälla sträfva hemåt
  Suomi nro 45
 13. 13 Oksanen, A.: Korpi kurjalla kotina. Kanteletar 1:36. (Insändt) Andra sälla sträfva hemåt
  Saima nro 45
 14. 14 Nyt on tullut turmiolle. Kanteletar III, 233. Äfven jag har blomstringsdagar R.S.
  Saima nro 50
 15. 15 Nyt on tullut turmiolle. Kanteletar III, 233. Äfven jag har blomstringsdagar R.S.
  Suomi nro 50
 16. 16 Unta täällä tarwitahan. (Vaggvisa, Kanteletar II, 176.) Knipan rodde med sin kulla W.N.
  Helsingfors Tidningar nro 2
 17. 17 Getingar. l. Lemminkäinens första Äfventyr. Prolog i Tuonela. Ofvan jorden.
  Helsingfors Tidningar nro 3
 18. 18 Laulan Lasta Nukkumahan. (Kanteletar II. 174.) Vyss, mitt barn, o vyss, min lilla W.N.
  Helsingfors Tidningar nro 5
 19. 19 Runo Tyttäristä. (af B-w-ll. Mehiläinen 1840.) Ej jag vet och ej förstår jag W.N.
  Helsingfors Tidningar nro 7
 20. 20 Aikansa kullaki. (Kanteletar l, 103.) Här vi ro och drifva framåt W.N.
  Helsingfors Tidningar nro 13