1. 1 Målet ang. konflikten emellan militären och medlemmar af friv. brandkåren.
  Wiborgs Tidning nro 67
 2. 2 Tvänne kosackregementen.
  Wiborgs Tidning nro 70
 3. 3 Målet ang. musikcirkulärets publicerande. Brandkårsmålet rörande konflikt med rysk militär.
  Wiborgs Tidning nro 77
 4. 4 Konversation. (Slagsmål emellan ryska soldater och en Österb. arbetare.)
  Åbo Underrättelser nro 7
 5. 5 Kalabaliken på slottsfället, emellan en Österb, arbetare och ryska soldater.
  Åbo Underrättelser nro 13
 6. 6 Undersökning rörande slagsmålet emellan en Österb, arbetare och ryska soldater.
  Åbo Underrättelser nro 14
 7. 7 Konversation. (Om ryska militärens disciplin. Osäkerheten på gatorna.)
  Åbo Underrättelser nro 15
 8. 8 Konversation. (F.A.T. ang. Å.U:s uttalanden om osäkerheten på gatorna med anl. af. ryska soldaternas slagsmål.)
  Åbo Underrättelser nro 22
 9. 9 En af delning af 53 kosackregementet af tågat, förhållandet till stadsboerna.
  Åbo Underrättelser nro 120
 10. 10 Konversation. (Kosackernas uppförande under vistelsen i Åbo.)
  Åbo Underrättelser nro 134
 11. 11 Ute och hemma. (Åbo. Ryska soldater misshandlat en österbottning, rättegång.)
  Österbotten nro 3
 12. 12 Kosakki-komanto piti Hatsalan kankaalla harjoituksen.
  Tapio nro 38
 13. 13 Gendarmstyrelsen.
  Wiborgs Tidning nro 28
 14. 14 (Korr.) (Wiborg. Stor mängd af ryska trupper anl.) Wiedeman.
  Åbo Underrättelser nro 98
 15. 15 H:fors. (Ryske soldaters oförsigtiga manövrering.)
  Folkwännen nro 31
 16. 16 H:linna. Wenäläiset sotamiehet murhaamassa.
  Hämäläinen nro 27
 17. 17 Waroitus kasakkain ampumaharjoituksen suhteen.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 103
 18. 18 (Läh.) Hyvästi jättö. (Kuopion kasakin.) N. Kleftzoff.
  Tapio nro 47
 19. 19 (Wiborg. Ryska krigsflottan afrest.) Wiedeman.
  Åbo Underrättelser nro 128
 20. 20 Willmanstrand. (Rättegång m. anl. af gensdarmeriets tillvägagående d. 13 Mars.)
  Helsingfors Dagblad nro 98