1. 181 Jernvägsgendarmeriet i Finland.
  Nya Pressen nro 173
 2. 182 Öfvervåldet af rysk militär i Tavstehus.
  Nya Pressen nro 270
 3. 183 Den nya ryska skjutbanan i Finland.
  Nya Pressen nro 355
 4. 184 Santarmien tehtävä Torniossa.
  Oulun Lehti nro 40
 5. 185 Santarmeja ei lähetetä Tornioon.
  Oulun Lehti nro 51
 6. 186 Gendarmen stationeras i Torneå.
  Uleåborgs Tidning nro 20
 7. 187 Krönika. (Wiborg. Oljud af ryska soldater.) Enok.
  Wiborgsbladet nro 77
 8. 188 I en dagens fråga. (I anl. af att en rysk skildtvakt ihjälskjutit en finsk arbetskarl.)
  Helsingfors Dagblad nro 237
 9. 189 Den ryska militärens skjutöfningar. (I anl. af östra Nylands (f.d. 28 sept.) art. om ryska militärens i Lovisa målskjutningsöfningar.)
  Helsingfors Dagblad nro 337
 10. 190 Rasituksesta, mikä Hämeenlinnan ympärillä asuvilla maanviljelijöillä on leirille menevien ja sieltä tulevien venäläisten sotajoukkojen kyyditsemisestä.
  Hämeen Sanomat nro 49
 11. 191 Resebref. (Nådendal. Brunnsbaler. Gjensdarmer finnas å orten.) X.
  Westra Finland nro 61
 12. 192 Ryska officerare i Helsingfors ämna insända en protest till ryska tidningar i anl. af deras uttfall mot Finland.
  Finland nro 97
 13. 193 Mosk. Wäd. contra Hufvudstadsbladet. (Ang. ryska officerares ställning till finska militären.)
  Hufvudstadsbladet nro 65
 14. 194 (Lappeenranta. Toimenpiteihin ryhdytty venäläisten sotamiesten viinakaupan ehkäisemiseksi.) Syrjäinen.
  Lappeenrannan Uutiset nro 57
 15. 195 Ett bref till Novoje Wremjas red. om ryssars tillträde till de finländska trupperna.
  Nya Pressen nro 69
 16. 196 Från allmänheten. Höflig fråga. (Har ordningsmyndigheterna ingen makt att sätta gräns för de ryska sjösoldaternas vild lif i Viborg.) Vän af ordning.
  Wiborgsbladet nro 169
 17. 197 (Tammisaari. Wenäjän kanunavenheitä käy satamassa. Postinkulku.) A. Toivonen.
  Sanomia Turusta nro 33
 18. 198 Wenäjän sotaväki Suomessa.
  Hämäläinen nro 46
 19. 199 Postskriptum till Å.U:s marknadskonversation.) (Ang. kosackernas sätt att vidmakthålla ordningen.) Lagvän.
  Åbo Underrättelser nro 146
 20. 200 (Kosacks-exercis.) P-p.
  Vasabladet nro 10