1. 61 Rysk soldatklubb i H:fors.
  Helsingfors Dagblad nro 28
 2. 62 H:fors. (Ryska distrikts-krigsdomstolen i Åbo Kasern.)
  Helsingfors Dagblad nro 67
 3. 63 St. Michel. (Förment kosackmyteri.)
  Helsingfors Dagblad nro 83
 4. 64 Bref fr. St. Michel. (Kosacker häktade för subordinationsbrott.) Quidom.
  Vikingen nro 28
 5. 65 Ryska soldater rymt fr. Sveaborg.
  Borgåbladet nro 10
 6. 66 Ryska soldatklubben i H:fors.
  Helsingfors Dagblad nro 90
 7. 67 En ny skjutbana för ryska militärens räkning.
  Helsingfors Dagblad nro 162
 8. 68 Ryska militären i Finland.
  Helsingfors Dagblad nro 246
 9. 69 Ryska marinsoldater uppträda rusiga på H:fors gator.
  Morgonbladet nro 152
 10. 70 Till Kotka har skickats tjugu kosacker.
  Morgonbladet nro 167
 11. 71 Venäläinen rekryytisotamies koetti karata Wiipurista.
  Tuntematon 2 nro 12
 12. 72 Kasakoita Tampereelle järjestystä pitämään.
  Uusi Suometar nro 105
 13. 73 Den stora truppermanövern från P:burg kommer att försiggå i år inom Finland.
  Wiborgs Tidning nro 67
 14. 74 Klagomål i anl. af den sena tillsägelsen åt gårdsegare i Åbo om emottagande af rysk militär till inqvartering.
  Åbo Posten nro 50
 15. 75 Groft överväld af rysk militär.
  Helsingfors Dagblad nro 314
 16. 76 (Kyttälästä. Kasakat.) -ni.
  Tampereen Sanomat nro 6
 17. 77 Kasakkaat tullut kaupunkiin.
  Tampereen Sanomat nro 15
 18. 78 Om plats för kasackerna att bada sina hästar.
  Vasabladet nro 30
 19. 79 Rysk militär lär komma att inkvarteras i Borgå.
  Borgåbladet nro 83
 20. 80 Om platser för uppförande af bygnader för ryska militärens behof.
  Helsingfors Dagblad nro 83