1. 301 (Med anl. af ett i Hflb. n:o 188 för d. 16:de aug. infördt uttryck af erkänsla för Bjälomorska regementets goda uppförande.) Öfverste Iljaschewitsch.
  Hufvudstadsbladet nro 192
 2. 302 Kuppismålet rörande uppträden med rysk militär.
  Åbo Underrättelser nro 73
 3. 303 Kuppismålet n:o l, om uppträdet emellan civila o. militärer.
  Åbo Underrättelser nro 135
 4. 304 En rysk klubb bildad i Helsingfors för officerare o. a. militär.
  Finlands Allmänna Tidning nro 21