1. 141 Vecko krönika. (Grenadier-divisionen t. Finland.)
  Helsingfors Tidningar nro 170
 2. 142 Sotaväkeä Wenäjältä tulee.
  Helsingin Uutiset nro 71
 3. 143 Wenäjän sotamiehiä tuodaan.
  Hämäläinen nro 26
 4. 144 Wenäjän sotaväkeä Mik:liin.
  Mikkelin Wiikko-Sanomia nro 38
 5. 145 Rekryyttiä Wenäjältä Suomeen.
  Otawa nro 14
 6. 146 Sotaväkeä Pietarista.
  Otawa nro 28
 7. 147 Riita ravintolassa venäläisten upsierien kanssa.
  Päivätär nro 16
 8. 148 Kasakoita tuli.
  Sanomia Turusta nro 31
 9. 149 Wenäjän sotaväkeä maahan.
  Sanomia Turusta nro 40
 10. 150 Militär förlägges till vestra kusten och H:fors.
  Vasabladet nro 36
 11. 151 (Wasa. Kosacken och hafvenhandeln.) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 54
 12. 152 Borgå. Sexa för ryska officerare.
  Borgåbladet nro 1
 13. 153 Borgå. (Ryska militären aftågat.)
  Borgåbladet nro 25
 14. 154 Borgå. Korresp. Grenadier regementets vistelse i Borgå.
  Finlands Allmänna Tidning nro 145
 15. 155 Den aftågande grenadierdivisionens fest i H:fors.
  Finlands Allmänna Tidning nro 145
 16. 156 Willmanstrand. Grenadierregementet farit till St. Petersburg.
  Folkwännen nro 32
 17. 157 Borgå. Inqvarteringen af rysk militär.
  Helsingfors Dagblad nro 51
 18. 158 Mikkeliin lähetetään kasakoita.
  Mikkelin Wiikko-Sanomia nro 15
 19. 159 Mikkelistä. Kasakkoja.
  Mikkelin Wiikko-Sanomia nro 16
 20. 160 Mikkelistä. Kasakat.
  Mikkelin Wiikko-Sanomia nro 17