1. 1 (Saiman kanavalta. Liike kanavalla. Höyry-aluksia.) -l.
  Suomen Julkisia Sanomia nro 43
 2. 2 (Saiman kanavalta. Alus-liike.) -11.
  Suomen Julkisia Sanomia nro 49
 3. 3 (Saiman kanavalta. Liike.) J.F.L-ll
  Suomen Julkisia Sanomia nro 57
 4. 4 Höyrylaivaa, Kuopion Ja Toivolan väliä kuleksiva, hankitaan.
  Suomen Julkisia Sanomia nro 65
 5. 5 (Saimaan kanavalta. Höyryttäjä Helena särkenyt jään) -l.
  Suomen Julkisia Sanomia nro 90
 6. 6 Höyrylaivaliike Kuopion Ja Toivalan välillä.
  Suometar nro 33
 7. 7 Korresp. från Willmanstrand. Vårvädret; ångb.farten vid Launtsala. Den dramatiska konsten. Intresset for 1808 års veteraner. Subskriptionen for Porthans byst och studenthuset, brandskadade, skolor m.m. Lotteri t.f.f. pauvres honteux. Indelta bataljons musik-kår. Virststolpen
  Wiborg nro 56
 8. 8 Wiborg. (Rörelsen på Saima kanal.)
  Wiborg nro 71
 9. 9 (Insändt) (Om kommunikationsväsendet å Saima vattnen. Förslag att anskaffa passagerarebåtar.) C.F.L.g.er.11.
  Wiborg nro 78
 10. 10 Svar till Papperslyktan. Om kommunikationsväsendet på Saima-vattnen.
  Wiborg nro 80
 11. 11 Matkustajain mukavuuden tähden (olisi tarpeellista ilmoittaa Lappeenrannan ja Kuopion väliä kulkevain laivain kulkua)
  Savo nro 116
 12. 12 Lagerspetz, E.F.: Herra toimittaja! ( Tapiossa löyt. kirjoituksen johd. Laivaliikkeen lopusta Savon vesillä )
  Savo nro 149
 13. 13 Laivaliikkeestä Mikkelin ja Lappeenrannan välillä)
  Mikkelin Sanomat nro 46
 14. 14 På en ny kommunikationsled å Puulavesi arbetas
  Nya Pressen nro 153 A
 15. 15 Savon toim. (Uusi kulkuväylä Kuopiosta Kieronrannalle.) Mömmöläiset
  Savo nro 87
 16. 16 Don Juan ja Aino. (Ehdotus näiden laivain kulkuaikain muuttamiseen Lappeenrannan ja Kesälahden ja Kesälahden-Ännikkäniemen välillä) X.
  Uusi Suometar nro 130
 17. 17 Från mellersta Savolaks. (En ny ångbåt Anttola mellan St. Michel och Jockas.) Flygare
  Östra Finland nro 145
 18. 18 Matkahavainnoita Kuopiosta. (Huonoa kulkua höyrylaivojen suhteen Kuopion vesillä) Kytö
  Karjalatar nro 79
 19. 19 Laivakulusta Wiipurin ja Saimaan satamien välillä.
  Lappeenrannan Uutiset nro 35
 20. 20 Sjöfarten på Saimen.
  Nya Pressen nro 197 B