1. 121 Lähetetty) (Järjestyksen puutetta höyryalus Immen johtamisessa, joka välittää liikettä Joensuun ja Savonlinnan kaupunkien välillä
  Uusi Suometar nro 109
 2. 122 Kuopio. (Ångbåtsfarleden mellan staden Nyslott och Willmanstrand börjar begagnas af passagerare. Vattenståndet i sjöarne.)
  Morgonbladet nro 59
 3. 123 Handlandene i Joensuu ärna förse sig med ångfartyg för transporten emellan Joensuu och Willmanstrand.
  Kuopio Tidning nro 15
 4. 124 Med anl. af Tidn. Wbg. anm. om Kuopio ångb.bol. omsorger om kommunikation mellan Wiborg o. Willmanstrand.
  Kuopio Tidning nro 27
 5. 125 Minnen från resor och vistelse i eget land. (Ångbåtsresa mellan Nyslott och Kuopio)
  Björneborgs Tidning nro 31
 6. 126 (Nyslott Sjöfarten på Saima vattendragen.) X.
  Norra Posten nro 337
 7. 127 Ostfinska bilder. III. Två turistströmmar. (Kommunikation mellan Viborg-Nyslott)
  Tammerfors Aftonblad nro 73
 8. 128 Ångbåtsfarten på Saimen
  Helsingfors Dagblad nro 133
 9. 129 Ångbåtsfarten emellan Wiborg-Villmansstrand och Kuopio.
  Helsingfors Dagblad nro 137
 10. 130 Laatokan toimitukselle. Uusi laivakulkutie. (Lappeenrannan ja Kesälahden välillä) f.
  Laatokka nro 39
 11. 131 Savon rautatie ja Saimaan vedet. (Laivakulusta Saimaan vesillä.) Lähellä luotoa asuva
  Uusi Suometar nro 130
 12. 132 Höyrylaivaliike Saimaalla
  Savonlinna nro 19
 13. 133 Reseminnen från Saima vattnen. (Sjöpassagen vid Toivola.) (forts.)
  Åbo Underrättelser nro 97
 14. 134 Något om kommunikationen mellan W:strand och Wiborg.) -s.
  Östra Finland nro 162
 15. 135 Höyry Seura , Saimaalla, kulkujärjestys
  Suometar nro 34
 16. 136 Den 30 Juni. (Kommunikationen på Saimen.)
  Wiborg nro 50
 17. 137 (Svar till befälhafvaren å ångbåten Seura med anl. kommunikation på Saimen.) J-.
  Wiborg nro 56
 18. 138 Wiborg. (Trafiken på Saimakanal.)
  Wiborg nro 62
 19. 139 Höyrylaivaliike Saimaalla
  Sanomia Turusta nro 16
 20. 140 Höyryliikettä Saimaan vesistössä, Kuopion ja Lauritsalan välillä.
  Suometar nro 18