1. 81 Ångbåtstrafiken på Saima-vattnen.
  Nya Pressen nro 312
 2. 82 Sjöfarten på Saimen.
  Wiborgsbladet nro 172
 3. 83 Höyrylaiva-liike etelä-Saimaalia
  Wiipurin Sanomat nro 13
 4. 84 Resereminiscenser från Saima vattnen. (Resa på Haukivesi)
  Åbo Underrättelser nro 307
 5. 85 Myöhäistä höyrylaivakulkua Saimaan vesillä
  Savonlinna nro 49
 6. 86 Wiborg. Skeppsbefälhafvareföreningens möte. Ångfartygs trafikerande af Saima kanal.
  Östra Finland nro 22
 7. 87 Sjöfarten på Saimen
  Östra Finland nro 256
 8. 88 Laivain-vuoroista sananen. (Mikkelin ja Lappeenrannan välillä kulkevien laivojen lähtöajasta.) -l.
  Mikkelin Sanomat nro 19
 9. 89 För lustfärd på Saimavattnen han ångbåten Concordia hyrts af grefve Scheremetjeff.
  Nya Pressen nro 179
 10. 90 Från allm. (Ang. ångbåtsturerna emellan Viborg och Juustila.) Turist
  Wiborgsbladet nro 77
 11. 91 Medd.) Ett tjugufem års minne i anl. af den reguliära passagerar ångb. trafikens öppn. mellan Viborg o. Kuopio.
  Nya Pressen nro 140
 12. 92 Kuopiosta. (Laivaliike Kuopion, Savonlinnan ja Lappeenrannan välillä.)
  Kanawa nro 29
 13. 93 Kuopio. (Ångbåtsfarten emellan Kuopio, Nyslott och Willmanstrand. Vattenståndet i sjöarne.)
  Suomi nro 29
 14. 94 Kuopio. (Ångbåtsfarten emellan Kuopio, Nyslott och Willmanstrand. Vattenståndet i sjöarne.)
  Saima nro 29
 15. 95 Saiman kanavalta. (Laiva-liike.)
  Sanomia Turusta nro 52
 16. 96 Den 15 Juli. (Seglatsen för sjöfartyg i Saima kanal.)
  Wiborg nro 53
 17. 97 Wiborg. Nya ångbåtar. Trafiken på kanalen.
  Helsingfors Tidningar nro 69
 18. 98 Wiipurista. Uusia höyrylaivoja kulkee Saimaa ja kanavaa
  Sanan-Lennätin nro 36
 19. 99 Savu on estänyt laivaliikettä Saimaan vesillä.
  Uusi Suometar nro 251
 20. 100 Sjöfarten på Saimen lider åt slutet
  Östra Finland nro 41