1. 61 Liike Saiman kanavalla
  Sanomia Turusta nro 33
 2. 62 Lappeenrannasta enen. 10 p. Liike Saimaan kanavalla.
  Suomen Julkisia Sanomia nro 89
 3. 63 Wi:g:ssa väärä tieto ensimmäisestä Saiman kanavan kulkeneesta laivasta. Muita Saiman laivoja.
  Suometar nro 43
 4. 64 Huru man dämmer i egen sak. Ins. med anl. af klander i tidn. Wiborg öfver kommunikation på Saimen. Befälhafvare å ångbåten Seura.
  Wiborg nro 56
 5. 65 Wiborg. (Kanalfarten för d. å upphörd)
  Wiborg nro 87
 6. 66 Höyryliike Saimaan vesillä. Seura , Ahti ja Ilmarinen kulkevat Kuopion ja Lauritsalan välillä. Imatra lauritsalan ja Wiipurin välillä.
  Suometar nro 22
 7. 67 En lustresa på Saima. (Korresp.) C.R.
  Wiborg nro 56
 8. 68 Saimaan laivakulku.
  Ilmoitus-Lehti nro 28
 9. 69 Laivakulku Kuopion ja Lauritsalan välillä.
  Ilmoitus-Lehti nro 34
 10. 70 Nytt om Saima-kommunikationerna. (Svar på Viborgs replik emot detta blad i frågan om fartyget Wellamo ) Kopisten
  Papperslyktan nro 30
 11. 71 (Liike Saiman kanavalla.) -l.
  Suomen Julkisia Sanomia nro 41
 12. 72 Minnen från resor och vistelse i eget land. (Sjöfarten på Saima vattenområdet)
  Björneborgs Tidning nro 17
 13. 73 Sjöfartsförhållandena på Saimavattnen
  Helsingfors Dagblad nro 130
 14. 74 Sjöfarten på Saimavattnen
  Helsingfors Dagblad nro 132
 15. 75 Sjöfarten på Saimen öppnad
  Morgonbladet nro 111
 16. 76 Kesämatkoilta. (Laivakulku Savon vesillä) Ilja
  Uusi Suometar nro 215
 17. 77 Till red. af Wibl. (Vädjande till Wiborgs ångbåtsbolag ang. ångbåtsturernas ändring mellan Juustila-Wiborg.) Villaegare.
  Wiborgsbladet nro 86
 18. 78 Om ångbåtsfarten på Saimen
  Helsingfors Dagblad nro 136
 19. 79 Sjöfarten på Saima
  Helsingfors Dagblad nro 308
 20. 80 Sjöfarten på Saimen
  Hufvudstadsbladet nro 265