1. 41 (Korr.) (Wiborg. Ångf. Saimas turer på Kuopio) Wiedemann
  Åbo Underrättelser nro 114
 2. 42 J.H.B-n.
  Savonlinna nro 44
 3. 43 Laivaliike Wiipurin ja Joensuun välillä.
  Uusi Suometar nro 68
 4. 44 Sjöfarten på Saimen.
  Östra Finland nro 62
 5. 45 Trafiken på Saima kanal under juni månad
  Östra Finland nro 77
 6. 46 Trafiken på Saima kanal under hela dess existenstid.
  Östra Finland nro 82
 7. 47 Kanavat Saimaan vesillä ovat parannetut.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 137
 8. 48 Laivaliike Saimaan vesillä on täksi vuodeksi loppunut.
  Savo nro 65
 9. 49 Från en sommarvandring. (V Nyslott. Med ångbåten Konkordia till Kuopio.) -nn-
  Åbo Underrättelser nro 319
 10. 50 Isarne ligga på Saimen 1 maj
  Helsingfors Dagblad nro 121
 11. 51 Till H:fors Dagbl. Mustola sluss i Saima kanal. (Saimen isfri. Ångbåtskommunikation. Om järnvägen mellan Willmanstrand och Simola.)
  Helsingfors Dagblad nro 130
 12. 52 I ödemarken (Bref från Kajana.) (Ångbåtsfärd på Saimen) Majken
  Helsingfors Dagblad nro 183
 13. 53 Trafiken å Saima kanal öppnad
  Wiborgs Tidning nro 54
 14. 54 Laivaliike Saimaalla alkanut
  Ilmarinen nro 42
 15. 55 Ångbåts-kommunikationen emellan Lauritsala och Kuopio vidtagit.
  Wiborg nro 42
 16. 56 Willmanstrand. (Korresp.) Ångbåtskommunikation emellan Saima kanal o. Kuopio.
  Wiborg nro 47
 17. 57 Laiva ja kauppa-asioita. (Laivain kulku Saiman kanavalla.)
  Sanan-Lennätin nro 47
 18. 58 Purjehtiminen. Saimaan ja Laatokan vesillä. P.T.
  Suometar nro 24
 19. 59 Wiborg. (Kommunikationen på kanalen)
  Wiborg nro 71
 20. 60 Laivaliikkeen hoitaminen Saiman kanavalla
  Sanan-Lennätin nro 35