1. 1 Till H.D. Förslag till direkt ångbåtsförbindelse mellan Finland och Newyork. (Ang. önskvärdheten att ett finskt bolag upplage denna linie.)
  Helsingfors Dagblad nro 47
 2. 2 Direkt ångbåtsförbindelse med England
  Helsingfors Dagblad nro 285
 3. 3 Ins.) (Om ångb.turerna Lybeck-Räfsö
  Åbo Underrättelser nro 120
 4. 4 På begäran meddeladt) Utdrag ur jurnalen, hållen ombord å fregattskeppet Åbo kapt. C.G. Lindroos hemma i Åbo, under resan fr. Liverpool till San Fransisco 1863. (Om ett svärt väder
  Åbo Underrättelser nro 28
 5. 5 Regulier förbindelse emellan Björneborg och Lybeck
  Björneborg nro 16
 6. 6 Ångb. kommunikationen med Hull
  Helsingfors Dagblad nro 24
 7. 7 (Insändt) Förslag till en ångbåtsfart emellan Stockholm, Åbo, Helsingfors och Reval.
  Finlands Allmänna Tidning nro 153
 8. 8 Helsingfors. (Skeppet Helsingfors första resa till Rio Janeiro)
  Helsingfors Tidningar nro 65
 9. 9 Storfursten gör en resa till Lybeck
  Helsingfors Tidningar nro 69
 10. 10 Ångf. Storfurstens tur till Lybeck inhiberas
  Helsingfors Tidningar nro 72
 11. 11 Ångfartyget Hengist på en tur till Lybeck
  Morgonbladet nro 75
 12. 12 Uusi höyryalus, Hengist, tulee kulkemaan Suomen niemen ympäri
  Maamiehen Ystävä nro 23
 13. 13 Skeppet Aura. (Om fartygets resa från Neapel till Åbo)
  Åbo Tidningar nro 40
 14. 14 Fartyget Hengists turer
  Åbo Underrättelser nro 51
 15. 15 Ångfartyget Hengist
  Åbo Underrättelser nro 52
 16. 16 Briggen Josephinas hemresa (fr. Cadiz till Borgå. Kapt. Ekbergs sjöberättelse)
  Borgå Tidning nro 37
 17. 17 Ångskonerten Hengists turer
  Helsingfors Tidningar nro 29
 18. 18 Hels:fors. (Hengist afgår)
  Helsingfors Tidningar nro 39
 19. 19 Hels:fors. (Lägenhet till London på Hr Brenners brigg Ida)
  Morgonbladet nro 24
 20. 20 Ångfartyget Hengists turer
  Morgonbladet nro 37