1. 101 Till Red. för Finland. Krypa först, gå sedan. (I Hfors Dagblad n:o 47 talar en insändare för direkt ångbåtskommunikation mellan Finland och Newyork) G.A.S.
  Finland nro 67
 2. 102 Utsikter till en direkt ångbåtsförbindelse med Spanjensåsom en följd af spanska handelstraktaten
  Nya Pressen nro 277
 3. 103 Hangö. Ang. trafiken på Köpenhamn
  Nya Pressen nro 304
 4. 104 Vinterkommunikationen öfver Östersjön
  Tammerfors Aftonblad nro 10
 5. 105 Solitaire, Ernst: Krönika. (Om en regulier vinterångbåtsförbindelse vester ut)
  Tammerfors Aftonblad nro 44
 6. 106 Solitaire, Ernst: Krönika. ( Det förenede dampskibsselskap i Köpenhamn öppnas en regulier ångbåtsförbindelse Hangö-Köpenhamn-Hamburg)
  Tammerfors Aftonblad nro 73
 7. 107 Kulku Hankoniemestä Kyöpenhaminaan.
  Wiipurin Uutiset nro 70
 8. 108 En storartad utvidgning af vårt lands ångfartygsförbindelse med utlandet. (Kommunikation på linjen Hangö-Köpenhamn-Hamburg)
  Åbo Tidning nro 254
 9. 109 En ny kommunikationslinie. (Ångbåtsförbindelse emellan Hangö-Köpenhamn-Hamburg)
  Östra Finland nro 221
 10. 110 Våra vinterkommunikationer. (Landet bör sträfva till att underhålla vinterkommunikationer ej blott på Sverige, utan äfven på Köpenhamn o. Lübeck. Isbrytare för Hangö hamn vore af nöden)
  Helsingfors Dagblad nro 26
 11. 111 Vid jultiden på Östersjön. Storfurstens öfverresa från Lybeck till Hangö -stst-
  Helsingfors Dagblad nro 267
 12. 112 Ångfartygsförbindelse mellan Finland och Spanien
  Nya Pressen nro 231
 13. 113 Korresp. (Till Å.T.) (Nystad. Möte för anskaffande af ny ångare afsedd för sommar- och vintertrafik mellan sydvestra Finland o. utlandet)
  Åbo Tidning nro 159
 14. 114 Ny ångare skall trafikera på linjen Köpenhamn-Hangö
  Finland nro 32
 15. 115 Brefkort från Hangö. (Nöjen. Skridskosporten. Vinterkommunikationen med Köpenhamn. Matlagningsskolan.) G.
  Lördagskvällen nro 9
 16. 116 Brefkort från Hangö. (Nöjen. Skridskosporten. Vinterkommunikationen med Köpenhamn. Matlagningsskolan.) G.
  Lördagsqvällen nro 9
 17. 117 (Lähetetty) Hankoniemi-Kööpenhamina. (Kysytään syytä, miksei höyrylaivavuoroja mainitulla linjalla ilmoiteta sanomalehdissä) Liikemies
  Uusi Suometar nro 31
 18. 118 Medd.) (Nytt ångbåtsföretag. Ångaren Nidaras begynner trafiken på linjen Köpenhamn-Hangö
  Åbo Tidning nro 38
 19. 119 Helsingfors-bref. (Vintertrafiken och olika konkurensvilkor) Ahvi
  Åbo Underrättelser nro 10
 20. 120 Det forenede Dampskibs selskab i Köpenhamn har med järnvägsstyrelsen afslutat fem års kontrakt för vintertrafiken Hangö-Utlandet
  Åbo Underrättelser nro 185