1. 81 Fredrikshamns bref. (...resa fr. Kotka med ... till Amerika) D.-N.
  Helsingfors Dagblad nro 225
 2. 82 Briggen Conrad från H:fors förd af kapt. Weckström gjort resan mellan Sundsvall och Livorno på 30 dagar.
  Björneborgs Tidning nro 2
 3. 83 Upphäfd sanitär inspektion för fartyg fr. Finland t. Lübeck
  Helsingfors Dagblad nro 133
 4. 84 Asetus terveys-passista ja muista esteistä laivoille, jotka tulevat Suomesta Tanskaan, on kumottu
  Sanomia Turusta nro 41
 5. 85 Karantänen för fartyg, som från Ryssland och Finland segla till Norge, upphäfd
  Wiborgs Tidning nro 43
 6. 86 Besättningen å barkskeppet Alexander kapt. Ahlberg hemma fr. Åbo, insjuknat i gula febern i Rio de Janerio
  Åbo Underrättelser nro 86
 7. 87 Kapten Korsman betänkt på att anordna en regulier ångbåtsförbindelse mellan Hangö o. England
  Helsingfors nro 91
 8. 88 I frågan om statslån för åvägabringan, de af ångbåtskommunikation mellan Hangö och England) (polemik följer
  Helsingfors Dagblad nro 112
 9. 89 Vintertrafik mellan Hangö-Lübeck med ångf. Storfursten
  Helsingfors Dagblad nro 239
 10. 90 (Newcastle. Finska barkskeppet Condor, kapten Nyberg, varit utsatt för ishinder) A-g.
  Åbo Underrättelser nro 195
 11. 91 Briggen Olga, kapten Sjöholm, tillhörig hr Kräki i Nystad, gjort en resa till Köpenhamn på ovanligt kort tid
  Åbo Underrättelser nro 225
 12. 92 Finlands sjöfart på Lübeck
  Helsingfors Dagblad nro 30
 13. 93 Ångbåtskommunikation mellan Åbo och England
  Helsingfors Dagblad nro 111
 14. 94 Ångaren Rurik i storm på resa Åbo-Köpenhamn
  Åbo Underrättelser nro 325
 15. 95 Viborg. Bolag för direkt ångbåtskommunikation på England bildas
  Nya Pressen nro 66
 16. 96 Hfors. Aktiebolag för åstadkommande af direkt ångbåtsförbindelse mellan England och södra Finland är under bildning
  Nya Pressen nro 79
 17. 97 Ångbåtskommunikation mellan Finland och Bremen
  Åbo Tidning nro 143
 18. 98 Om en ångbåtsförbindelse mellan Wiborg och Hamburg
  Östra Finland nro 87
 19. 99 Vinterkommunikation från Hangö.
  Finland nro 292
 20. 100 Angående vintertrafiken på England. (Skeppsbefälhafvareföreningens i Åbo utlåtande i saken.)
  Finland nro 1