1. 1 J.L. Runebergs öfversättes till Ungerskan.
  Morgonbladet nro 33
 2. 2 Kungarne på Salamis (Besömd af literatören Rudolf Gottschall i en anmälanaf H. Pauls Tyska öfversättning.)
  Borgåbladet nro 9
 3. 3 Nordische Bluthen von J.L. Runeberg aus dem Schwedischen von Aug. Kluge. Dessau.
  Helsingfors Dagblad nro 246
 4. 4 (Tyska öfversättningar från J.L. Runeberg.) Volks Zeitung.
  Hufvudstadsbladet nro 146
 5. 5 J.L. Runebergs dikter på engelska, öfvs. af hr E. Magnusson o. prof. E.H. Palmer.
  Finlands Allmänna Tidning nro 140
 6. 6 J.L. Runebergs Elgskyttarne i Tysk öfversättning.
  Helsingfors Dagblad nro 78
 7. 7 Af J.L. Runebergs Kung Fjalar utkommer en Rysk öfversättning af W. Galovin.
  Helsingfors Dagblad nro 314
 8. 8 J.L. Runeberg i isländsk öfversättning.
  Borgåbladet nro 61
 9. 9 J.L. Runebergs Kung Fjalar i Rysk ofversättning.
  Helsingfors Dagblad nro 16
 10. 10 Litteratören W. Golowin öfversätter J.L. Runebergs Kung Fjalar till Ryskan. I Golowins dikt Burlaki tecknas en Finsk typ.
  Helsingfors Dagblad nro 131
 11. 11 Engelsk Runebergs-öfversättning.
  Helsingfors Dagblad nro 322
 12. 12 Kung Fjalar i ny tysk ofversättning.) - 1877 26.XI. HDB n:o 323.(J.L. Runebergs Julkvällen i Fransk öfversättning.
  Helsingfors Dagblad nro 355
 13. 13 J.L. Runebergs Julkvällen öfversatt till Franska språket.
  Hufvudstadsbladet nro 305
 14. 14 Wårt Land. öfversatt till engelska i Amerika af prof. Rasmus B. Anderson.
  Borgåbladet nro 96
 15. 15 Ofversättning till Engelskan af J.L. Runebergs dikter.
  Helsingfors Dagblad nro 186
 16. 16 J.L. Runeberg i Engelsk ofversättning.
  Helsingfors Dagblad nro 201
 17. 17 Öfversättning af J.L. Runebergs dokter till Engelskan af E. Magnusson och hr Palmer.
  Morgonbladet nro 158
 18. 18 J.L. Runebergs dikter öfvers. till isländska.
  Åbo Posten nro 76
 19. 19 J.L. Runebergs dikter i England och Australien.) - 1879 17.V. Bj.T n:o 39.(J.L. Runebergs dikter i England och Australien.
  Borgåbladet nro 36
 20. 20 J.L. Runebergs Döbeln vid Jutas öfversatt till Franska språket af L. Ténint.
  Morgonbladet nro 28