1. 1 Antti Hyvärisen muistiinpanoja talousasioissa. (Villojen puhdistus.)
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 39
 2. 2 Tekniska Notiser. Sätt att tvätta ylle tyger.
  Wiborg nro 94
 3. 3 Hvarjehanda. (Ett medel att använda sågspån såsom brännmaterial.)
  Borgå Tidning nro 21
 4. 4 Challets et komp. pressade vegetabilier, försök anställdes rätterna utgjordes af:
  Finlands Allmänna Tidning nro 141
 5. 5 P.Ö. (Ins.) Om ett billigt födoämne, som med lätthet kan framforslas. (Varning för handelsh. Chollet & Komp:s annons i F.A.T. n:o 97.)
  Helsingfors Tidningar nro 35
 6. 6 S-n. (Tornio, lokakuun 14 pv. Ruoan valitseminen.)
  Suomen Julkisia Sanomia nro 82
 7. 7 Miten rikkinäisiä astioita paikataan?
  Suomen Julkisia Sanomia nro 85
 8. 8 Perunajuuston valmistus.
  Suomen Julkisia Sanomia nro 72
 9. 9 Jäät, hirven- ja karhunpaisti.
  Aamurusko nro 16
 10. 10 -n-ij. Luteitten loppu. (Keino).
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 11
 11. 11 Algernon. Något om Hetvägg och andra Fastlagsförfriskningar.
  Papperslyktan nro 6
 12. 12 Från- Industriföreningen. Om kakelugnars eldning.
  Helsingfors Dagblad nro 7
 13. 13 A.H-nen. (Lähet. Karjalasta). Syöntiviljan puhdistamisesta ihmisten ruoaksi.
  Tapio nro 17
 14. 14 (Utdrag ur ungkarlarnes anteckningar.) Om husmanskost.
  Wiborgs Tidning nro 26
 15. 15 Ota vaari vähästäkin. (Hevosenlihan käyttämisestä.)
  Suometar nro 94
 16. 16 Om allmogens fördom att äta kött.
  Helsingfors Dagblad nro 254
 17. 17 Uusi keino lihan suolaamisessa.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 60
 18. 18 Hästkött ätes.
  Folkwännen nro 13
 19. 19 Hästköttsmiddag.
  Helsingfors Dagblad nro 45
 20. 20 Middag på hästkött.
  Helsingfors Dagblad nro 63