1. 201 Järjestyksestä taloudessa.
  Karjalatar nro 4
 2. 202 Kuinka potaatit on keitettävä?
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 32
 3. 203 (Ins.) Ett sätt att inom få timmar röka fläsk, kött och fisk.
  Borgåbladet nro 93
 4. 204 kkk. Allmännyttigt. (Medel mot svamp i byggnade.)
  Folkwännen nro 10
 5. 205 Huru fettfläckar uttagas ur sammet?
  Björneborgs Tidning nro 54
 6. 206 Sätt att befria golf från fläckar.
  Borgåbladet nro 35
 7. 207 Luinen. (Lähet.) Säästäkää luita. (Luun hyöty ruoassa.)
  Pohjois-Suomi nro 6
 8. 208 Keino maalata puuesineitä.
  Päijänne nro 3
 9. 209 Lisäelatusaineista ynnä hedelmien, marjojen ym. säilömisestä. (Pettuleipä, sienet, Norden in mukaan hedelmistä.)
  Tapio nro 65
 10. 210 Ärtskidc extrakt såsom soppkrydda.
  Borgåbladet nro 66
 11. 211 Keittoruoan laite työväelle.
  Suometar nro 9
 12. 212 Med anl. af uppsats. En måltid på hästkött i WaB n:o 8.
  Åbo Underrättelser nro 5
 13. 213 Om eldning af rum.
  Folkwännen nro 10
 14. 214 Allmännyttigt. (Rengörning af silfverpjeser.)
  Folkwännen nro 10
 15. 215 Sätt att salta kött.
  Åbo Tidning nro 88
 16. 216 För hushållare. (Anvisning om sättet vid ångkokning.)
  Åbo Tidningar nro 4