1. 61 Att förekomma mögelbildning på fruktgeléer.
  Borgåbladet nro 71
 2. 62 Brödets ersättningsmedel. (Att använda rotfrukter, kli o.d.)
  Borgåbladet nro 88
 3. 63 Billig målning för träredskap.
  Folkwännen nro 45
 4. 64 Allmännyttigt. (Ins.) Glansstrykning.
  Helsingfors Dagblad nro 28
 5. 65 Torg- och hamnberättelse. (Väderleken slagit om till blida. Uppköp af matvaror för längre tid opraktiskt. En husmoders uppgift förr och nu. Torgpriser.)
  Hufvudstadsbladet nro 246
 6. 66 Kuinka vanhat paperit ja niiden jäännökset voivat tulla hyödyksi.
  Keski-Suomi nro 15
 7. 67 Kuinka leipää kauemmin aikaa voi säilyttää homehtumatta.
  Keski-Suomi nro 17
 8. 68 Talouskalujen sijoittamisesta. (Järjestyksestä.)
  Satakunta nro 22
 9. 69 Sätt att uttaga bläckfläckar.
  Björneborgs Tidning nro 67
 10. 70 Sätt att skydda pelsverk för mal.
  Folkwännen nro 17
 11. 71 Kuinka vaatteita suojellaan koilta.
  Hämäläinen nro 32
 12. 72 o-i. Kirje Viipurin läänin luoteiskulmalta. II. (Esityksiä muutamissa taloudenhoitoon kuuluvissa asioissa.) jatk.
  Ilmarinen nro 44
 13. 73 Yleishyödyllistä. Willavaatteen kutistaminen.
  Savonlinna nro 18
 14. 74 Korresp. i H:fors. (Ins.) (Genmäle till U.G. ang. en mattidning.)
  Åbo Underrättelser nro 66
 15. 75 Petroleum såsom rengöringsmedel för maskiner.
  Folkwännen nro 38
 16. 76 Om rengöring af fönsterglas med petroleum.
  Helsingfors Dagblad nro 136
 17. 77 Sätt at koka utan eld.
  Åbo Tidning nro 20
 18. 78 Om kaviar.
  Åbo Tidning nro 81
 19. 79 Vanans magt i anseende till födoämnen.
  Åbo Tidning nro 82
 20. 80 Sätt att bleka vax.
  Åbo Tidning nro 15