EU - Euroopan aluekehitysrahastoVipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Digi.kansalliskirjasto.fi - DIGI: yleiset käyttöehdot (1.3.2017)

"Käyttäjä" on jokainen digi.kansalliskirjasto.fi–palvelun käyttäjä.

"Palvelu" on digi.kansalliskirjasto.fi, joka on Kansalliskirjaston kehittämä ja ylläpitämä digitoitujen aineistojen esitysjärjestelmä. Käyttäjä voi esimerkiksi hakea aineistoja sekä merkitä, jakaa, hakea ja käyttää leikkeitä. Osa aineistosta on vain rajoitetussa käytössä.
Käyttäjä sitoutuu näihin ehtoihin käyttäessään DIGI-palvelua.

  1. Käyttäjäpalaute
  2. Käyttäjätunnukset ja tunnistautuminen
  3. Asiallinen käyttö
  4. Viestinnän tunnistamistietojen käsittely
  5. Immateriaalioikeudet
  6. Palvelun kehittäminen
  7. Palvelun saatavuus
  8. Käyttöehtojen muuttaminen

1. Käyttäjäpalaute

Palvelussa on ohjeita usein kysyttyihin kysymyksiin (UKK). Ongelmatilanteissa Käyttäjä voi raportoida ongelmat, kysymykset ja muun palautteen Palvelun Palaute-lomakkeella. Palautteisiin vastataan mahdollisuuksien mukaan arkipäivisin virka-aikana.

Kansalliskirjasto ottaa vastaan kehittämisehdotuksia, joita voi myös toimittaa Palvelun Palaute-toiminnon kautta.

2. Käyttäjätunnukset

Palvelun peruskäyttö ei edellytä käyttäjätunnusta. Lisätoimintojen tai rajatussa käytössä olevien aineistojen käyttö edellyttää tunnistautumista Käyttäjäksi joko valittujen kolmansien osapuolten tarjoamilla tai Palveluun luoduilla tunnuksilla.

Käyttäjät huolehtivat käyttäjätunnuksistaan ja varmistavat, että ne eivät joudu sellaisten tahojen saataville, joilla ei ole oikeutta niiden käyttöön.

Käyttäjätunnus voidaan poistaa, jos tunnuksella ei ole kirjauduttu Palveluun kahteen vuoteen.

3. Asiallinen käyttö

Käyttäjät eivät saa välittää tekijänoikeuden alaista digitaalista aineistoa eteenpäin ilman oikeudenhaltijan lupaa.

Käyttäjien toivotaan viittaavan käyttämäänsä aineistoon tarkoituksen mukaisella tavalla, esimerkiksi:

https://digi.kansalliskirjasto.fi , Wiipuri, 31.12.1904, Kansalliskirjaston digitoidut aineistot

Viittauksessa voi käyttää apuna Palvelusta löytyvää viittaustyökalua, joka on käytettävissä sivutoiminnoissa ja leikkeissä. Käyttäjät eivät saa hyödyntää Palvelua sitä häiritsevällä tavalla tai tavalla, joka häiritsee Kansalliskirjaston verkkoyhteyksiä tai kolmansia osapuolia (esimerkiksi aineiston massalataus) tekijänoikeus-, tieto- ja viestintärikoksiin liittyvää lainsäädäntöä rikkoen.

Palveluun pääsy voidaan estää tai käyttäjätunnus lukita näiden käyttöehtojen vastaisen tai muun epäasiallisen käytön vuoksi.

4. Viestinnän tunnistamistietojen käsittely

Verkkoliikenteestä ja Palvelun käytöstä jää jälkiä palvelimien ja taustajärjestelmien lokitietoihin. Merkinnät sisältävät tietoa vierailuajankohdasta, päätelaitteesta ja yhteydenmuodostustavoista.

Tunnistamistietoja käytetään käyttöoikeuksien hallinnassa, asiakaspalvelussa (esimerkiksi teknisten ongelmien selvittämisessä), palvelun kehittämisessä ja tilastoinnissa sekä väärinkäytöksien havaitsemisessa ja selvittämisessä.

Evästeiden käyttö
Eväste on aputiedosto, jonka sisältämiä tietoja voidaan käyttää selaimen ja palvelimen välisenyhteydenpidon ohjaamiseen (Lähde: Tietotekniikan termitalkoot, 2001-03-26). DIGI käyttää evästeitä leikkeiden metatietojen tallentamiseen. Istuntokohtaista evästettä käytetään vain käytön tilastointiin. Evästeet voi poiskytkeä selaimen asetuksilla, kts. esimerkiksi ohjeet Chrome, Firefox ja Internet Explorer.

5. Immateriaalioikeudet

Käyttäjän Palveluun syöttämän aineiston omistusoikeus ja immateriaalioikeudet siirtyvät pysyvästi ja vastikkeetta Kansalliskirjastolle, esim. leikkeisiin liittyvät avainsanat.

Kansalliskirjasto voi poistaa Palvelusta näkyviltä aineiston, jonka Kansalliskirjasto voi perustellusta syystä olettaa loukkaavan kolmannen osapuolen immateriaali- tai muita oikeuksia, yksityisyyttä tai sisältävän lainvastaista materiaalia.

Aineistoon voi liittyä myös aineistokohtaisia käytön rajoituksia.

6. Palvelun kehittäminen

Kansalliskirjasto kehittää Palvelua jatkuvasti. Käyttöliittymä, toiminnot ja näytettävät sisällöt voivat muuttua.

7. Palvelun saatavuus

Kansalliskirjasto ei takaa, että Palvelu on keskeytyksetön, oikea-aikainen tai virheetön. Suunnitelluista huoltokatkoista tiedotetaan Palvelun etusivulla tai muutoin etukäteen. Huoltokatkon aikana Palvelu voi olla tilapäisesti saavuttamattomissa.

8. Käyttöehtojen muuttaminen

Kansalliskirjasto pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja tarpeen vaatiessa.

Ajantasaiset käyttöehdot löytyvät verkosta osoitteesta https://digi.kansalliskirjasto.fi/terms