1. 81 Finlands spanmålsexport år 1861.
  Finlands Allmänna Tidning nro 287
 2. 82 Finsk råg på verlds marknaden
  Helsingfors Tidningar nro 99
 3. 83 Alfthan, Jacob: För landtbrukare. (Undersökning af säd.)
  Helsingfors Dagblad nro 57
 4. 84 Spanmålskontroll i Wasa län.
  Helsingfors Dagblad nro 220
 5. 85 Kontroll öfver finsk utsädesråg o.a. landtmannaprodukter, som exporteras.
  Vasabladet nro 13
 6. 86 Korrespondens. (Åbo. Börsfören. Affärsställningen. Export af haf ra. Sjöfarten. Brydsamma affärsförh. Bborg. Trävaruhandeln i Nystad. Handelsskolan.) Evil.
  Helsingfors Börsförenings Tidning nro
 7. 87 Anhållan om upplysning om den finska utsädes rågen, som blifvit exporterad från Kuopio till Sverge.
  Hufvudstadsbladet nro 219
 8. 88 Ruotsiin myydyistä siemen rukiista on sanomalehdissä nostettu kiihkoinen huuto.
  Tapio nro 39
 9. 89 Tillförseln af spannmål till Sverge fr. Finland o.a. orter
  Åbo Underrättelser nro 84
 10. 90 Undersökning af finsk utsädesråg. (Referat af intendent. Forsells föredrag vid Sv. Landtbr.akademins sammankomst.) (Forts.)
  Åbo Underrättelser nro 259
 11. 91 Rågexport och majstull. (I anl. af en art. i N. Pr. nr 234.) Abel.
  Östra Nyland nro 71
 12. 92 Kauranäytteitä Suomesta Ruotsiin.
  Wiipurin Uutiset nro 28
 13. 93 (Raumo. Trävaru och hafreexporten) Björn
  Åbo Underrättelser nro 3
 14. 94 Till red. af Ö.F. (Andragande af hr A.W. Carlstedt vid sammanträdet för hafreexportörer i Wiborg.) (Forts.)
  Östra Finland nro 43
 15. 95 Ruotsalaisten arvostelu Suomen kaurasta.
  Päivälehti nro 95
 16. 96 Till herrar exportörer af finsk utsädesråg. (Från Stockholm klagas öfver dåliga säckar, som brista vid lastningen af rågen.) -g-H-.
  Helsingfors Dagblad nro 177
 17. 97 Korr. (Nykarleby. Utförsel af ... och råg) N-r.
  Åbo Underrättelser nro 68
 18. 98 Korresp. (Wasa. Spanmålsexport.) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 66
 19. 99 Korresp. (St. Michel. Rågpriset, export af råg.)
  Helsingfors Dagblad nro 326
 20. 100 Finsk hafre i utlandet.
  Morgonbladet nro 184