1. 21 Siemen rukiita viedään Ruotsiin.
  Tapio nro 18
 2. 22 Kuopiosta viedään siemen rukiita ulkomaalle.
  Tapio nro 20
 3. 23 Löfström, C.J.: (Förmedling af utsädes råg från Finland till Ryssland.)
  Wiborgs Tidning nro 5
 4. 24 St. Michel. Handlandena exportera säd.
  Wiborgs Tidning nro 42
 5. 25 Export af hafra
  Björneborg nro 42
 6. 26 Finsk utsädesråg i Sverge.) (Redogörelse för iakttagelser vid Landtbr.ak:s sammantr.
  Vasabladet nro 77
 7. 27 Vår framtida rågexport.
  Nya Pressen nro 234
 8. 28 Vår framtida rågexport ännu engång.
  Nya Pressen nro 256
 9. 29 Bidrag till frågan om vår framtida rågexport. E.F.
  Nya Pressen nro 272
 10. 30 Om export af nordisk utsädesspanmål och frö. Agricola.
  Nya Pressen nro 222
 11. 31 Finsk råg bedömd vid k. svenska landtbruksakademins sammankomst.
  Hufvudstadsbladet nro 281
 12. 32 Jyväin vienti Ruotsiin
  Tapio nro 11
 13. 33 Tillämnad export af utsädesråg.
  Wiborgs Tidning nro 17
 14. 34 I sista n. om rågexport.
  Wiborgs Tidning nro 18
 15. 35 St. Michel. Nöden i Heinävesi. I nr 17 om en handlandes export af utsädesråg. Slöjdaktiebolag.
  Wiborgs Tidning nro 20
 16. 36 Finska utsädesrågen i Sverge.
  Helsingfors Dagblad nro 202
 17. 37 Wasa bref. XIII. (Spanmålsexport.)
  Hufvudstadsbladet nro 133
 18. 38 Turusta. (Kauroja viety Englantiin.)
  Sanomia Turusta nro 42
 19. 39 (Wasa. Exporterad Wasaråg.) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 137
 20. 40 Export af hafra till England.
  Åbo Underrättelser nro 163