1. 61 Råg utskeppas från Åbo till Tyskland
  Helsingfors Tidningar nro 79
 2. 62 Turusta viety rukiita Saksaan
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 43
 3. 63 Helsingistä ja Turusta viety rukiita Saksaan, rukiin hinta Oulussa
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 43
 4. 64 Finlands hafre-export. 3x3.
  Nya Pressen nro 312
 5. 65 Några ord om beskaffenhet af god utsädesvara och särskildt vår exportråg. J.J.
  Folkwännen nro 21
 6. 66 Suomen kaura tutkittu Ruotsissa.
  Wiipurin Uutiset nro 74
 7. 67 Wasaråg bedömd i Sverge.
  Vasabladet nro 65
 8. 68 Ett ramladt korthus. (Frågan om bildandet af ett spanmåls exportaktiebolag för Östra Finland.) (Polem. följer.)
  Wiborgsbladet nro 45
 9. 69 Siemenviljaa Saksaan. (Suomesta.)
  Wiipurin Uutiset nro 157
 10. 70 Gåtor. (Ang. hafreexporten öfver Åbo.)
  Åbo Tidning nro 267
 11. 71 Korresp. (Kristinestad. Hafre tillgång o. export. Soiréer arrengeras.) T-.
  Åbo Underrättelser nro 323
 12. 72 Den finska hafren i Sverge.
  Nya Pressen nro 111
 13. 73 Spanmålsutförsel från Finland.
  Saima nro 15
 14. 74 Borgå Tidn. erinrar om nödvändigheten att vid de mest betydande finska hamnar foga anstalt om full garanti för den till Swerige årligen utförda finska utsädesrågens qvalitet.
  Helsingfors Tidningar nro 74
 15. 75 Nyheter från Åbo öfver Paris. (Ang. en export af 100.000 tunnor spanmål)
  Helsingfors Tidningar nro 37
 16. 76 Om utskeppandet af säd från Åbo till utrikes orter.
  Morgonbladet nro 40
 17. 77 Export af råg från Björneborg
  Teknologen nro 28
 18. 78 Wasa och Nylands utsädes råg annonseras i St:holm.
  Finlands Allmänna Tidning nro 158
 19. 79 Oulusta. Jäät. Elojen vienti. Torihinnat.
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 50
 20. 80 Waasasta kirjoitetaan että ruokakalun vieminen Ruotsiin on virkeä; rukiin hinta
  Sanomia Turusta nro 27