1. 161 B.B,, Konstföreningens exposition. (Målaren A. Liljelun d.)
  Östra Finland nro 150
 2. 162 Hra A. Liljelund maalannut alttaritaulun Pyhämaan kirkkoa varten.
  Aura nro 80
 3. 163 Taidemaalari A. Liljelund oleskelee Taivassalon p:ssä.
  Aura nro 109
 4. 164 Taideyhdistys määrännyt matkarahaa taiteilija Lilje-lun dille.
  Aura nro 119
 5. 165 Å konstföreningens utställning i Stockholm exponeras Väderleksspåmannen af Arvid Liljelund.
  Helsingfors Dagblad nro 46
 6. 166 A. Liljelunds tafla Tack, min lilla flicka soffl var utstäld på konstutställningen i Kjöpenhamn blifvit försåld.
  Helsingfors Dagblad nro 243
 7. 167 Finska konstföreningen tilldelat genremålaren Arvid Liljelund det Hovingska resestipendiet.
  Helsingfors Dagblad nro 272
 8. 168 Tafla af A. Liljelund utställd i Stockholms konstförening.
  Hufvudstadsbladet nro 40
 9. 169 Taflor af A. Liljelund på konstutställningen i Köpenhamn.
  Hufvudstadsbladet nro 115
 10. 170 Målaren A. Liljelund vistas i Dusseldorf.
  Hufvudstadsbladet nro 117
 11. 171 A. Liljelund återvändt från Dusseldorf.
  Hufvudstadsbladet nro 209
 12. 172 Tafla af A. Liljelund försåld i Köpenhamn.
  Hufvudstadsbladet nro 250
 13. 173 Artisten A. Liljelund afreet till Paris.
  Hufvudstadsbladet nro 289
 14. 174 H: fors. Tafla af hr. Liljelund på konstnärsgillets exposition.
  Nya Pressen nro 19
 15. 175 Taideyhdistyksen johtokunta määrännyt Hovingin matkarahat taiteilija Liljelund ille.
  Uusi Suometar nro 234
 16. 176 Taiteilija A. Liljelund lähtenyt Parisiin.
  Uusi Suometar nro 264
 17. 177 A. Liljelundi n tekemä maalaus myyty Waasassa.
  Waasan Lehti nro 12
 18. 178 Art. A. Liljelund i Düsseldorff.
  Vasabladet nro 69
 19. 179 Wasa. Tafla af A. Liljelund utstäld.
  Vasabladet nro 81
 20. 180 Åbo. Artisten A. Liljelund återvänd! från utlandet. )
  Åbo Underrättelser nro 171