1. 21 Målaren Löfgren, porträtt.
  Finlands Allmänna Tidning nro 11
 2. 22 Målaren Löfgren, tafla.
  Finlands Allmänna Tidning nro 208
 3. 23 Målaren J. Lo fgrén har återvändt till Finland.
  Morgonbladet nro 49
 4. 24 Maalari E. J. Löfgren on palannut Helsinkiin.
  Uusi Suometar nro 49
 5. 25 Herra E. J. Löfgren in maalaama taulu Someron kirkkoa varten.
  Uusi Suometar nro 299
 6. 26 Konstföreningens exposition. (Målaren J. Löfgren.)
  Östra Finland nro 150
 7. 27 Målaren E.J. Löfgren vistas i H:fors.
  Helsingfors nro 2
 8. 28 Hr Löfgrens altartafla föreställande Kristi förklaring varit exponerad i H:fors.
  Helsingfors Dagblad nro 7
 9. 29 Altartafla af E. J. Löfgren värit utstäld i Hfors.
  Nya Pressen nro 6
 10. 30 Taiteilija E.J. Löfgren oleskelee Helsingissä.
  Uusi Suometar nro 3
 11. 31 Artisten E.J. Löfgrens hälsotillstånd.
  Helsingfors Dagblad nro 317
 12. 32 Artisten E.J. Löfgrens hälsotillstånd.
  Helsingfors Dagblad nro 322
 13. 33 B.O.S., Erik Johan Löfgren. Historie och porträttmålare.
  Hufvudstadsbladet nro 293
 14. 34 Artisten E. J. Löfgrens medaljer ha öfverlämnats åt konstföreningen.
  Hufvudstadsbladet nro 297
 15. 35 Tafla af Löfgren.
  Åbo Tidning nro 345
 16. 36 Åbo (Afl. artisten E. J. Löfgrens sista tafla utstäld i bokhandeln.)
  Åbo Underrättelser nro 345
 17. 37 Af E.N., Bidrag till Erik Johan Löfgrens biografi. (forts.)
  Finland nro 5
 18. 38 Löfgrenska expositionen(i Hfors.)
  Finland nro 43
 19. 39 , Kristi förklaring. Altartafla af E.J. Löfgre n.
  Hufvudstadsbladet nro 43
 20. 40 På af l. målaren E.J. Löfgrens graf i Åbo kommer att uppresas ett monument.
  Nya Pressen nro 258