1. 141 Artisten A. Liljelund återvänd! från Österbotten.
  Morgonbladet nro 248
 2. 142 Konstföreningens exposition emottagit bidrag i studiefigurer af hr. A. Liljelund.
  Morgonbladet nro 250
 3. 143 Suomen taideyhtiö ostanut A. Liljelundin taulun.
  Pohjois-Suomi nro 22
 4. 144 (Taiteilia Liljelund maalaa muotokuvia Waasassa.
  Vaasan Sanomat nro 6
 5. 145 Artisten Liljelund föranstaltar en tafvelutställning i Wasa.
  Vasabladet nro 48
 6. 146 Artisten A. Liljelund målar seminariedirektör F.E. Conradis porträtt i Nykarleby.
  Vasabladet nro 75
 7. 147 Kr., Korresp. (Wasa. Artisten Liljelunds tafvelutställning. )
  Åbo Underrättelser nro 188
 8. 148 Muistolahja Maarian urkurille P.A. Lindholm ille.
  Suomen Teollisuuslehti nro 66
 9. 149 Handl. i Kexholm Nikolai Lisitzin af led den 10 dec. 1873.
  Helsingfors Dagblad nro 41
 10. 150 ++ Major W. Listvennikoff i Viborg.
  Wiborgs Tidning nro 127
 11. 151 Veckokrönika från utlandet. (Korresp. till Å.U.) (En anekdot om Liszt. )
  Åbo Underrättelser nro 142
 12. 152 Krönika. (Hfors. Liszt väntas.)
  Helsingfors Dagblad nro 19
 13. 153 Liszt i sitt hem (efter skildring i Aftonbladet)
  Helsingfors Dagblad nro 208
 14. 154 Palasia Lisztin elämästä. Keräili O.M.
  Uusi Suometar nro 18
 15. 155 Åbo. Gåfva af F.B.K. till kårens sångledare A.P. Lithe-niu s.
  Åbo Underrättelser nro 214
 16. 156 Luotsihallitus ja kieliasetukset. (Kapteini Litheniuksen vapaut-tamisesta käyttämästä suomenkieltä virallisessa kirjevaihdossa.)
  Lappeenrannan Uutiset nro 30
 17. 157 Starka mamsell. Efter verkligheten. (För T:fors Aftonbl. af Klöfver Ess.) (Handlar om presten Lithovii dotter från Österbotten.)
  Tammerfors Aftonblad nro 99
 18. 158 Helsingfors. (Herr Littmarcks vokal- o. instrumentalkonsert.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 68
 19. 159 H-fors. (Konsert. Vokaln:o o instrumental, hr Littmark.)
  Helsingfors Tidningar nro 69
 20. 160 Symfonikonsert, hrLittmar k.
  Finlands Allmänna Tidning nro 261