1. 1 Minnesvård på framl. lärarens på polytekniska institutet norrmannen Endree Lekves graf i H:fors.
  Morgonbladet nro 240
 2. 2 Hfors. Invigningen af Endre Lekves grafvård.
  Hufvudstadsbladet nro 125
 3. 3 Uleåborg. Prof. Lekve från Kristiania besökte staden.
  Uleåborgs Tidning nro 64
 4. 4 Fabrikanten C.A. Levins i Borgå förslag rörande en förening af Finlands bränneri-och sprit fabriksegare.
  Hufvudstadsbladet nro 263
 5. 5 Fabr. C.A. Levin i Borgå sn. hedrad.
  Borgåbladet nro 92
 6. 6 Fabrikanten C.A. Levin i Borgå sn. hedrad.
  Folkwännen nro 275
 7. 7 Borgå. (På Kiala firade fabrikanten Levin en fest för tjänarena till sin afl. makas minne. )
  Borgåbladet nro 71
 8. 8 Borgå sn. Fest för sina arbetare höll fabrikanten C.A. L ev i n, ägare af Kiala gård.
  Folkwännen nro 203
 9. 9 Silfverbröllop firades af boktryckaren D.H. Levin och hans maka.
  Helsingfors Dagblad nro 100
 10. 10 Fru Johanna K.M. Levin afled i Borgå.
  Borgåbladet nro 65
 11. 11 Fru J.K.M. Levins begrafning i Borgå.
  Borgåbladet nro 69
 12. 12 Borgå. Fru Johanna K.M. Levin, född Rosander aflidit.
  Folkwännen nro 186
 13. 13 Löjtnant B.F. Levison återv: från tjenstgöring i Bukharest.
  Åbo Underrättelser nro 62
 14. 14 F.A.T, meddelar. Åbo. (Öfverste-Löjtnanten Levison stupat under en träffning mot Cirkasserno. Hans fader är bosatt i Åbo.)
  Åbo Tidningar nro 69
 15. 15 l,l,l, Wasa-bref. ( ++ Kommerserådet A.A. Levón).
  Hufvudstadsbladet nro 204
 16. 16 Maisteri Eliel Levon sai kunnialahjan Hämeenlinnan normalikoulun oppilailta.
  Hämeen Sanomat nro 46
 17. 17 Lahja Maisteri E. Levonille Hämeenlinnan, normaalikoulun oppilailta.
  Vaasan Sanomat nro 24
 18. 18 Minnesgåfva åt fil. mag. Eliel LevSni Wasa.
  Vasabladet nro 44
 19. 19 Spr., Korrespondens. (Wasa. Lärarinnan vid finska folkskolan Hanna Levóns begrafning. )
  Morgonbladet nro 141
 20. 20 x , Hanna Levon ++ 1880. 6/VI. Just när som ljuset öfver jorden breddes .)
  Vasabladet nro 47