1. 1221 H-fors. ( ++ Protokollsekreteraren Johan Leopold den 24. Dec.)
  Helsingfors Dagblad nro 353
 2. 1222 A. Edelfelt, ++ Bastien-Lepage. (Artist i Frankrike.)
  Nya Pressen nro 345
 3. 1223 Hfors. Ersättningsmålet mellan arbetaren David Leppänen, klagande, och dr. Axel Holmberg, svarande.
  Helsingfors Dagblad nro 324
 4. 1224 Halikon kappalainen Frans Wilhelm Leppänen kuollut.
  Suomen Teollisuuslehti nro 79
 5. 1225 Halikon kappalainen Frans Wilhelm Leppänen kuollut.
  Satakunta nro 39
 6. 1226 Kapellanen i Halikko Frans Wilhelm Leppänen aflidit.
  Westra Finland nro 27
 7. 1227 Kapellanensi Halikko Frans Wilhelm Leppänens jordfästning.
  Åbo Underrättelser nro 99
 8. 1228 Kiihtelysvaaran kuntalaiset pitäneet laskiaiskemut valtiopäivämies P. Leppäselle.
  Karjalatar nro 3
 9. 1229 Minnen från Savolax.(se Å.U. n:o 89, 115. Sept. nr. 117-134) (XIII. Fröken Lejonmark).
  Åbo Underrättelser nro 20
 10. 1230 Öfverstelöjtn. Wasastjerna och lärarn Lekve hafva anländt till Norge för att undersöka de smalspåriga jernvägarna.
  Helsingfors Dagblad nro 182
 11. 1231 Den nye postchefen Hj. Lagerborgs helsningstal till postverkets tjänstemän i H:fors.
  Nya Pressen nro 27
 12. 1232 H:fors. ( ++ Major Jakob Fredrik Lagervall.)
  Hufvudstadsbladet nro 262
 13. 1233 Kirje Helsingistä. (Majuuri Lagervall ++ )
  Maiden ja merien takaa nro 21
 14. 1234 Hiittis. Kapellanen J.G. Laine aflidit.
  Åbo Underrättelser nro 329
 15. 1235 Muistolahja kirkonrakennusmestari 0.Laineelle Kärköläläisiltä.
  Uusi Suometar nro 252
 16. 1236 Hämeenlinna. Rouva J.K. Lewan kuollut.
  Hämeen Sanomat nro 85
 17. 1237 Fanjunkaren M. Laurin ++
  Hufvudstadsbladet nro 213