1. 161 Muistosanoja neiti Hilda Emilia Langesta Lempäälässä.
  Uusi Suometar nro 51
 2. 162 Författarinnan fru Ina Lange passerat Åbo; besökt hemlandet.
  Åbo Tidning nro 267
 3. 163 Medicinalstyrelsens åtgärder gentemot handl. Langéen och vattenläkaren Everth ang. badanstalten.
  Hufvudstadsbladet nro 113
 4. 164 Åtalet emot handl. Langeen i frågan om vattenkuranstalten under Dr. Everths ledning.
  Hufvudstadsbladet nro 117
 5. 165 Lääkärien toimittama juttu Helsingissä vesilääkäri Everthiä ja kauppias Langénia vastaan.
  Tapio nro 23
 6. 166 En veteran från 1808. Landshöfdingen Anders Gustaf Langen-skiöld aflidit.
  Helsingfors Tidningar nro 5
 7. 167 Framl. Landshöfding Langenskjölds begrafning.
  Helsingfors Tidningar nro 7
 8. 168 Dödsfall. (Gustaf Langenskiöld.)
  Morgonbladet nro 5
 9. 169 Jurisdoktor, frih. Karl Langenskiöld deltager i ett juristmöte i Kristiania.
  Folkwännen nro 203
 10. 170 ++ Friherre Carl Fabian Theodor Langenskiöld i H:fors.
  Helsingfors Dagblad nro 147
 11. 171 ++ Friherre Langensköld, biografi.
  Helsingfors Tidningar nro 149
 12. 172 Vecko-krönika. (Suppl. t. n:o 158. ) (Om frih. Langensköld.)
  Helsingfors Tidningar nro 160
 13. 173 Senaatori C.F.T. Langenskiöld ++.
  Suomen Julkisia Sanomia nro 49
 14. 174 Björneborg den 12 Januari. Öfverste G.A. af Lefréns jordfästning.)
  Helsingfors Tidningar nro 5
 15. 175 Tre målare vistas i Åbo: Herrar Ekman, Legler och Blackstadius.
  Åbo Underrättelser nro 2
 16. 176 Tutkimus Jyväskylän seminaarissa (johtaja Leinbergin ja lehtori Kiljanderin välisten riitaisuuksien johdosta.)
  Keski-Suomi nro 6
 17. 177 Prof. K.G. Leinberg studerar i Stockholm.
  Helsingfors Dagblad nro 148
 18. 178 Prof. K.G. Leinberg idkar studier i kungl. biblioteket i Stockholm.
  Nya Pressen nro 235
 19. 179 Prof. K,G. Leinberg studerar i Stockholms riksarkiv handlingar rörande svensk-finska kyrkoförhållanden.
  Nya Pressen nro 196
 20. 180 Prof. G. Leinberg käynyt tutkimassa Rauman entistä luostaria.
  Rauman Lehti nro 62