1. 1 Fransk öfversättning af Kalevala.)
  Suomi nro 44
 2. 2 Kalevala i Tysk öfvers.
  Morgonbladet nro 19
 3. 3 Rec. S.E. Literaturöfversigt. (Kalevala, das National-Epos der Finnen, nach der zveiten Ausgabe ins Deutsche ubertragen von Anton Schiefner. Helsingfors 1852.)
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 7
 4. 4 Kullervo. Öfversatt af hr Schiefner.
  Morgonbladet nro 49
 5. 5 Kalevala Saksaksi ja herra A. Schiefner.) - 1852 12.X. S:tar n:o 41. (Kalevala. Kalevala, das National-Epos der Finnen, nach der zweiten Ausgabe ins Deutsche ubertragen von Anton Schiefnero
  Helsingfors Tidningar nro 82
 6. 6 Kalevalamme Amerikassa. Käännös englanninkielelle.
  Suometar nro 10
 7. 7 Kalevala i utlandet. (Utdrag ur Karl Rosenkranz arbete: Die Poesie und ihre Geschichte, eine Entwickeling der poetischen Ideale der Volker. )
  Åbo Underrättelser nro 55
 8. 8 O.D. Kalevala ulkomailla. (Das Finnische Volkepos Kalevala, Julius Caesar, Stuttgart 1862.)
  Helsingin Uutiset nro 3
 9. 9 Tillämnad Ungers öfversättning af Kalevala.
  Helsingfors Dagblad nro 196
 10. 10 Unkarilainen käännös Kalevalasta.
  Suomen Julkisia Sanomia nro 66
 11. 11 Kalevala, öfversatt till Franskan.
  Helsingfors Dagblad nro 156
 12. 12 Med anl. af Hbl:s kritik öfver HDB:s anmälan om öfversättningen af Kalevala till Franskan.
  Helsingfors Dagblad nro 158
 13. 13 Om Hbl:s anmärkningar med anl. af fr Léonzon Le Ducs öfversättning af Kalevala.
  Helsingfors Dagblad nro 160
 14. 14 Kalevala öfversatt i Amerika.
  Helsingfors Dagblad nro 78
 15. 15 Om Kalevala i ungersk öfversättning.
  Hufvudstadsbladet nro 265
 16. 16 Kalevala på Ungerska.
  Borgåbladet nro 46
 17. 17 Kalevalan kääntävät Venäjäksi kaksi Moskovassa Venäjän kieltä tutkivaa maamiestämme.
  Keski-Suomi nro 5
 18. 18 My öfvers. af Kalevala till Franskan af Ujfalvy.
  Helsingfors Dagblad nro 69
 19. 19 H. Lundahls Ryska öfversättning af Kalevala bedömd af geheimerådet Groot.
  Helsingfors Dagblad nro 164
 20. 20 Prof. R.B. Andersson Yhdysvalloissa kääntää Kalevalaa Englannin kielelle.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 89