Digitoituja sivuja

  Sanomalehdet Aikakauslehdet Pienpainatteet Yhteensä
Sivuja 7 508 294 6 818 632 129 343 14 456 269
Joista vapaassa käytössä 4 078 876 3 379 150 129 343 7 587 369
Joista vapaassa käytössä (%) 54 % 49 % 100 % 52 %

 Usein kysytyt kysymyksetTietosuojaseloste


23.5.2018
Digi.kansalliskirjasto.fi (jäljempänä Digi) on Kansalliskirjaston kehittämä ja ylläpitämä digitaalisten aineistojen esitysjärjestelmä, jossa käyttäjä voi esimerkiksi hakea aineistoja sekä merkitä, jakaa, hakea ja käyttää leikkeitä.

Rekisterin nimi

Digin käyttäjien henkilörekisteri

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Kansalliskirjasto
Mikkelin toimipiste
Saimaankatu 6
50100 Mikkeli

Helsingin yliopiston tietosuojavastaava on Veera Löthman. Häneen saa yhteyden sähköpostiosoitteesta tietosuoja@helsinki.fi

Käyttäjä voi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään Digin palautelomakkeen kautta. Rekisterin pitäjä pyrkii vastaamaan rekisteröintiä koskeviin palautelomakkeen kautta lähetettyihin yhteydenottoihin seitsemän työpäivän kuluessa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa Digi-palvelun käyttöoikeuksien ja käyttäjätunnusten hallinnointi, seuranta ja tilastointi, ongelmatilanteiden selvitys, asiakaspalvelu, sekä lokitietojen kerääminen. Käyttäjä voi selata Digiä ilman kirjautumista, jolloin käytöstä tallennetaan vain teknisiä tunnistetietoja.

Kirjautuessaan palveluun käyttäjä antaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietoja käytetään käyttäjien tunnistamiseen, jotta heille voidaan tarjota yksilöityjä palveluita, kuten leikkeiden merkitseminen ja laajennetut aineiston käyttöoikeudet.

Alle 16-vuotiailla tulee olla huoltajan suostumus tunnuksen luomiselle.

Käyttäjien henkilötietoja käsitellään lisäksi palvelun käytön seuraamiseksi sisäisillä työkaluilla ja Google Analytics-palvelulla. Käytön analysointia varten kerättävät tiedot Kansallisen kulttuuriperinnön tallentaminen, ylläpito ja saatavuus on annettu Kansalliskirjaston tehtäväksi Yliopistolain 70 §:ssä. Kulttuuriaineistolaki velvoittaa Kansalliskirjastoa kansallisen kulttuurin aineistojen pysyvään säilyttämiseen ja käyttöön saattamiseen. Lisäksi käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu/yleinen etu.

Tunnistamistietoja käytetään käyttöoikeuksien hallinnassa, asiakaspalvelussa (esimerkiksi teknisten ongelmien selvittämisessä), palvelun kehittämisessä ja tilastoinnissa sekä väärinkäytöksien havaitsemisessa ja selvittämisessä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää (kirjautumisessa käytetystä palvelusta riippuen) seuraavia yksilöintitietoja rekisteröidyistä:
Haka-kirjautumisen yhteydessä Digi käsittelee seuraavia tietotyyppejä:
Lokitietoihin tallentuu joitakin tunnistamistietoja (esimerkiksi IP-osoite).


Käyttäjän oikeudet

1. Tarkastusoikeus ja virheellisten tietojen oikaisu

Tarkastaakseen hänestä kerätyt henkilötiedot käyttäjän tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään (tietopyyntölomake). Pyyntö tulee yksilöidä ja pyytäjän on kyettävä todistamaan oikeutensa tietojen tarkistamiseen.

Google-, Facebook-, tai Twitter-käyttäjän tulee korjata niitä noudettavissa olevissa tiedoissa olevat virheet asianomaisessa palvelussa. Mikäli Haka-käyttäjän kotiorganisaatiosta noudettavissa henkilötiedoissa on virheitä, käyttäjän tulee ottaa yhteyttä kotiorganisaatioonsa.

2. Oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Käyttäjällä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, pyytämällä käyttäjätunnuksen poistoa digi.kansalliskirjasto.fi-palvelusta.

Lisäksi käyttäjä voi poistaa digi.kansalliskirjasto.fi-palvelun tunnukseltaan asianomaisessa palvelussa: https://myaccount.google.com/permissions, https://twitter.com/settings/applications, https://www.facebook.com/settings?tab=applications.

3. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Käyttäjällä on oikeus saattaa yliopiston toiminnan lainmukaisuus Tietosuojavaltuutetun arvioitavaksi (tietosuoja@om.fi)


Tietolähteet

Digi-palveluun voi rekisteröityä käyttäjäksi Google-, Facebook- ja Twitter-tunnuksilla. Käyttäjä voi kirjautua palveluun lisäksi myös Haka- tai Digiweb-tunnuksella. Käytettäessä Google-, Facebook-, Twitter- tai Haka-tunnuksia käyttäjän tiedot saadaan näistä rekistereistä. Digiweb-tunnuksen tiedot saadaan käyttäjältä tai hänen edustajaltaan tunnusta haettaessa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin tietosisältöjä ei säännönmukaisesti luovuteta eikä siirretä järjestelmän ulkopuolelle. Kuitenkin tietoturvapoikkeamaa selvitettäessä tai rikoksen esitutkinnan yhteydessä Kansalliskirjastolla voi olla oikeus luovuttaa tietoja poliisille tai muulle viranomaiselle.

Google Analytics-palvelu säilyttää sivuston käyttöä koskevia tietoja Googlen palvelimilla mm. Yhdysvalloissa. Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta Googlen tietosuojasivulta. Google Analytics -seurannan voi estää: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Rekisterin suojaus

Tietoja säilytetään ainoastaan sähköisessä muodossa. Rekisteritiedot eivät ole julkisia. Vain nimetyt ja tunnistetut ylläpitohenkilökuntaan kuuluvat henkilöt voivat työ- tai asiakaspalvelutehtävien vuoksi käsitellä näitä tietoja.

Henkilötietojen säilytysaika

Yksilöiviä tietoja säilytetään palvelussa, kunnes viimeisestä kirjautumisesta on kulunut 18 kuukautta.
Google Analytics-palvelussa tietoja säilytetään 26 kuukautta.


Ajantasainen digi.kansalliskirjasto.fi-palvelun tietosuojailmoitus on osoitteessa https://digi.kansalliskirjasto.fi/info.


Tietoja palvelusta

Kansalliskirjaston digitoituja kokoelmia voi käyttää vapaasti netissä, seuraavin rajoituksin. Tekijänoikeuden alaista aineistoa voi käyttää:

Logot
EU - Euroopan aluekehitysrahastoVipuvoimaa EU:lta 2014-2020
Euroopan unioniVipuvoimaa EU:lta 2007-2013