Digitoituja sivuja

  Sanomalehdet Aikakauslehdet Pienpainatteet Yhteensä
Sivuja 6 553 277 6 567 267 129 343 13 249 887
Joista vapaassa käytössä 62 % 51 % 100 % 57 %

Usein kysytyt kysymykset

Tietosuojaseloste

15.5.2017
Digi.kansalliskirjasto.fi (jäljempänä Digi) on Kansalliskirjaston kehittämä ja ylläpitämä digitoitujen aineistojen esitysjärjestelmä, jossa käyttäjä voi esimerkiksi hakea aineistoja sekä merkitä, jakaa, hakea ja käyttää leikkeitä.

Rekisterin nimi

Digin käyttäjien henkilörekisteri

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Kansalliskirjasto
Digitointi- ja konservointikeskus
Saimaankatu 6
50100 Mikkeli

Käyttäjä voi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään Digin palautelomakkeen kautta. Rekisterin pitäjä pyrkii vastaamaan rekisteröintiä koskeviin palautelomakkeen kautta lähetettyihin yhteydenottoihin seitsemän työpäivän kuluessa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa Digi-palvelun käyttöoikeuksien ja käyttäjätunnusten hallinnointi, seuranta ja tilastointi, ongelmatilanteiden selvitys, asiakaspalvelu, sekä lokitietojen kerääminen. Käyttäjä voi selata Digiä ilman kirjautumista, jolloin käytöstä tallennetaan vain teknisiä tunnistetietoja. Kirjautuessaan palveluun käyttäjä antaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietoja käytetään käyttäjien tunnistamiseen, jotta heille voidaan tarjota yksilöityjä palveluita, kuten leikkeiden merkitseminen ja laajennetut aineiston käyttöoikeudet.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää (kirjautumisessa käytetystä palvelusta riippuen) seuraavia yksilöintitietoja rekisteröidyistä:
Haka-kirjautumisen yhteydessä Digi käsittelee seuraavia tietotyyppejä:
Lokitietoihin tallentuu joitakin tunnistamistietoja (esimerkiksi IP-osoite).

Tietolähteet

Digi-palveluun voi rekisteröityä käyttäjäksi Google-, Facebook- ja Twitter-tunnuksilla. Käyttäjä voi kirjautua palveluun lisäksi myös Haka- tai Digiweb-tunnuksella. Käytettäessä Google-, Facebook-, Twitter- tai Haka-tunnuksia käyttäjän tiedot saadaan näistä rekistereistä. Digiweb-tunnuksen tiedot saadaan käyttäjältä tai hänen edustajaltaan tunnusta haettaessa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä siirretä järjestelmän ulkopuolelle.Kuitenkin tietoturvapoikkeamaa selvitettäessä tai rikoksen esitutkinnan yhteydessä Kansalliskirjastolla voi olla oikeus luovuttaa tietoja poliisille tai muulle viranomaiselle.

Rekisterin suojaus

Tietoja säilytetään ainoastaan sähköisessä muodossa. Rekisteritiedot eivät ole julkisia. Vain nimetyt ja tunnistetut ylläpitohenkilökuntaan kuuluvat henkilöt voivat työ- tai asiakaspalvelutehtävien vuoksi käsitellä näitä tietoja.

Henkilötietojen säilytysaika

Käyttäjän tietoja säilytetään palvelussa, kunnes viimeisestä kirjautumisesta on kulunut vähintään 24 kuukautta.

Tarkistusoikeus

Tarkistaakseen hänestä kerätyt henkilötiedot käyttäjän tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. Pyyntö tulee yksilöidä ja pyytäjän on kyettävä todistamaan oikeutensa tietojen tarkistamiseen.

Virheellisten tietojen oikaisu

Google-, Facebook- tai Twitter-käyttäjän tulee korjata niistä noudettavissa olevissa tiedoissa olevat virheelliset tiedot asianomaisessa palvelussa. Mikäli Haka-käyttäjän kotiorganisaatiosta noudettavissa henkilötiedoissa onvirheitä, käyttäjän tulee ottaa yhteyttä kotiorganisaatioonsa.

Tietoja palvelusta

Kansalliskirjaston digitoituja kokoelmia voi käyttää vapaasti netissä, seuraavin rajoituksin.Tekijänoikeuden alaista aineistoa voi käyttää:
Euroopan unioniVipuvoimaa EU:lta 2007-2013