1. 1 Saima, statsekonom, skogshushållerska och sågpatronessa. (Insändt.) (I anl. af Saimas artikel om skogshushållning och sågrörelse i n:o 47.) B. B.
  Helsingfors Tidningar nro 96
 2. 2 Till den lärde Statsekonomen B. B. (I H:fors Tidningar n:o 96.) (Om sågarnes beskattning m.m.)
  Suomi nro 51
 3. 3 Hvarjehanda. Medel mot röta hos virke.
  Teknologen nro 44
 4. 4 Firman Gutzeit i Kotka inrättat en ny flötled från Saima till Kymmene älf.
  Nya Pressen nro 173
 5. 5 Med anl. af i Å.U. om bilade plankor af allmogen anm. i H.T.
  Vasabladet nro 11
 6. 6 Plankun ja laudan kuljetus.
  Porin Kaupungin Sanomia nro 4
 7. 7 Kirjeitä Jukka Lintuselle II. (Höyrysahoja Oulun lääniin.) Tiitus Tuiretuinen.
  Suometar nro 10
 8. 8 Förslaget till förordning om sågverks anläggande och begagnande.
  Wiborg nro 142
 9. 9 Om sågverks anläggande och begagnande i Finland.
  Björneborgs Tidning nro 16
 10. 10 Sahaliike.
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 15
 11. 11 Kotitarvis-sahoista kirjoitus Tapiossa.
  Suometar nro 7
 12. 12 Upprensning af den ifrån Koida elf ledande Hirvi joki bäck inom Liusvaara forstmästare distrikt i Kuopio län för möjliggörande af stockflötning.
  Helsingfors Dagblad nro 129
 13. 13 (Uleåborg Stock- och tjärflottorna.) A. M. R.
  Helsingfors Dagblad nro 125
 14. 14 Till red. af H.D. (Ang. yttranden om ganglösheten af uppränsning af stockflötning uti Päjänes norravattendrag.)
  Helsingfors Dagblad nro 291
 15. 15 (Lähetetty.) Muuan sana Stg:lle. (Tukkiin mittauksesta, kauppahuoneen Rosenius ja Sesemanin tukkitöistä.) Tukkiin mittaaja.
  Tapio nro 26
 16. 16 H:fors. (Stockflotta skingrad i Gammelstadsviken.)
  Hufvudstadsbladet nro 128
 17. 17 (Kuopiosta Haapaniemi höyrysahaa ja höyrymylly.) A. W.
  Uusi Suometar nro 108
 18. 18 Till red. för H.D. Något om kronoskogar. (Anordnandet af en flotränna från Näsijärvi utefter Tammerfors ström till Pyhäjärvi.) Vestfinne.
  Helsingfors Dagblad nro 305
 19. 19 Om timmerflottning i vattendragen inom Borgå disktrikt.
  Borgåbladet nro 43
 20. 20 Några finska förhållanden. Skoghushållningen och sågverksindustrin.
  Helsingfors Dagblad nro 191