1. 1 Frågan om metersystemets införande behandlades af handelsföreningen i Vasa.
  Helsingfors Dagblad nro 319
 2. 2 Små plock från Tavastehus. (Om metersystemets införande, komiténs förslag.) Ifr.
  Hufvudstadsbladet nro 297
 3. 3 Mitta-järjestelmä. (jatk.)
  Tapio nro 66
 4. 4 Om metersystemets införande i Finland. I. II. III.
  Helsingfors Dagblad nro 242
 5. 5 Metersystemets införande.
  Helsingfors Dagblad nro 277
 6. 6 Meteri-järjestelmä. (Selitys.)
  Tampere nro 95
 7. 7 Det metriska systemet. (Metriska systemets införande i Finland.)
  Finland nro 63
 8. 8 Kirje Helsingistä. III. (Ehdotus metrisen järjestelmän toimeenpanemisesta Suomessa.) A.
  Laatokka nro 13
 9. 9 Till Red. af Nya Pressen. Om några förberedande åtgärder för metriska systemets införande. F.A.
  Nya Pressen nro 295
 10. 10 Vielä Metrisestä järjestelmästä. (Talouskunnan mietinnöstä asiassa.)
  Uusi Suometar nro 62
 11. 11 Metrisistä mitoista Suomessa.
  Waasan Lehti nro 25
 12. 12 Metersystemet. (Dess införande i vårt land.)
  Wiborgsbladet nro 46
 13. 13 Helsingfors d. 7 nov. Metersystemets införande.
  Hufvudstadsbladet nro 259
 14. 14 Uudet mitat ja kymmenmurtoluvut. (Polem. seuraa.)
  Savo nro 135
 15. 15 Uudet mitat ja painot. (Mittain nimet ja niiden käytäntöön panemisesta.)
  Uusi Suometar nro 209
 16. 16 Metersystemet. (Föredrag medd. W.T. af I.E.W.) I.
  Wasa Tidning nro 24
 17. 17 Vid årsskiftet. (Om införande i vårt land af metersystemet.)
  Björneborgs Tidning nro 1
 18. 18 Vid ny året 1887. (Nya förordningar: metersystemet. Postsparbank. Landtdagsval.)
  Hufvudstadsbladet nro 1
 19. 19 Krönika. (Metersystemet.) Mystifax
  Hufvudstadsbladet nro 7
 20. 20 Mennyt vuosi. (Metrijärjestelmästä Suomeen.)
  Hämäläinen nro 2