1. 1 Arkangelilaisten kauppa maassa
  Tapio nro 29
 2. 2 Konttiryssät.
  Mikkelin Wiikko-Sanomia nro 18
 3. 3 Muutama sana Laukkuryssistä. Publicanus
  Sanomia Turusta nro 11
 4. 4 Ryska tidningarne om Finland. (Beträffande arkangelska bönders handel.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 39
 5. 5 (Lähet.) Wanhan nimismiehen muistoja. I. Laukku-ryssät. -dt.
  Sanomia Turusta nro 45
 6. 6 Lehtinen, A.: Kansan juttuja. (Kansa suosii laukku-ryssäin kauppaa.)
  Suometar nro 109
 7. 7 (Esimerkki Arkangelilaisen kaupanteosta.) I-i.
  Ilmarinen nro 31
 8. 8 Reppuryssiä eli pitkäparran pitäjäläinen. (Niiden haitta Suomelle.)
  Kansan Lehti nro 5
 9. 9 H:fors. (Rysk gårdfarihandel)
  Hufvudstadsbladet nro 65
 10. 10 Laukkuryssäin kauppa
  Uusi Suometar nro 101
 11. 11 Laukkuryssät Suomessa
  Tampereen Sanomat nro 4
 12. 12 Beväpnade arkangeliter.
  Borgåbladet nro 42
 13. 13 Frågan om Arkangeliternas handel
  Helsingfors Dagblad nro 38
 14. 14 Laukkuryssistä. (Niiden haitta maallemme.)
  Sanomia Turusta nro 37
 15. 15 Akangeliter förföljda för sin handel i Östra Finland.
  Helsingfors Dagblad nro 12
 16. 16 Från näringslagstiftningens område. II. Gårdfarihandeln.
  Helsingfors Dagblad nro 304
 17. 17 Ryskt omdöme om de s.k. arkangeliternas behandling i Finland.
  Morgonbladet nro 279
 18. 18 Om arkangelithandeln i Finland.
  Helsingfors Dagblad nro 282
 19. 19 Gårdfarihandeln. (Förslag att legalisera all gårdfarihandel i Finland.)
  Helsingfors Dagblad nro 300
 20. 20 Laukkuryssäin kaupasta Suomessa
  Keski-Suomi nro 44