1. 41 Gårdfarihandeln. (Frågans behandling af det blifvande allmänna köpmannamötet i Wasa.) (Polemik följer)
  Nya Pressen nro 203
 2. 42 Kaikun toimitukselle. Kylänkulkukauppa millä lailla lakkautettava. -i-r.
  Kaiku nro 85
 3. 43 Vuokkiniemeläiset. (Laukkuryssistä.) L.H-nen.
  Savo nro 106
 4. 44 (Sananen laukkukauppiaista.) -aari-
  Hämeen Sanomat nro 54
 5. 45 Laukku-ryssäin luvattomasta kulkukaupasta maaseuduilla. (Hra K.J. Warvikon lausunto kauppiaskokouksessa J:kylässä.)
  Keski-Suomi nro 16
 6. 46 Poistettava epäkohta wähävaraiselta Pohjolalta. (Koskee n.s. reppuryssäin kauppaa) Torniolainen
  Kaiku nro 18
 7. 47 Nöyrä kysymys asiantunteville. (Minkä vuoksi sallitaan reppuryssäin luvatonta kauppaa) J-a.
  Oulun Ilmoituslehti nro 74
 8. 48 Ett landets näringsflit tärande kräftsår. (Insändt) (Archangelske böndernes landthandel.) -s-s.
  Wiborg nro 93
 9. 49 (Läh.) Konttikauppiaista taikka laukkuryssistä. Juhanpoika.
  Suomen Julkisia Sanomia nro 93
 10. 50 Arkangeliter och marknadshandel. (Insändt) J-l.
  Wiborg nro 38
 11. 51 Laukkuryssät ja uusi asetus.
  Hämäläinen nro 11
 12. 52 Häviävätkö nyt konttikauppiaat? P.H.
  Suometar nro 9
 13. 53 Hämeenlinnasta. Reppuryssät.
  Hämäläinen nro 39
 14. 54 Arkangelilaisia kauppamiehiä karkoitetaan P-n kappelista.
  Sanomia Turusta nro 4
 15. 55 Hämeenlinnassa arkangelilaisia kauppamiehiä
  Sanomia Turusta nro 40
 16. 56 (Korresp.) (Tavastehus. Större Eldsv. Beslag å arkangeliters marknader.) Tuus.
  Åbo Underrättelser nro 114
 17. 57 (Ins.) (Om Arkangeliterna.) -l.
  Folkwännen nro 29
 18. 58 (Lähet.) Vieläkin sana Laukkuryssistä. (Vastaus S.J.S. 93 n:roon v.v.) Myös Juhanpoika.
  Suomen Julkisia Sanomia nro 8
 19. 59 Muutama sana Laukku-Ryssistä. E.T-e.
  Suometar nro 5
 20. 60 Haaranen, Mikko: Takahuhdista (Lähellä Tamperea.) (Laukkuryssät.)
  Sanomia Turusta nro 33