1. 1 Åbo. (Myntreformen.)
  Åbo Underrättelser nro 134
 2. 2 Bref från Sverge. (Finnarne lyckönskas med anl. af myntreformen)
  Åbo Underrättelser nro 138
 3. 3 Ins.) Till Å.U:s red. (Med anl. af F.A.T:s meddelanden om myntreformen och ryska myntets värde.
  Åbo Underrättelser nro 140
 4. 4 Nyheter från utlandet och hemlandet. (Myntreformen)
  Österbotten nro 23
 5. 5 Myntreformen
  Björneborg nro 36
 6. 6 Meddeladt) Ett beriktigande för sista gången om vederbörandes sannings kärlek det tillåter. (Om myntreformen o. Finl. Bank
  Finlands Allmänna Tidning nro 262
 7. 7 Red. svar t. korr. fr. Åland ang. penningereformen.
  Folkwännen nro 7
 8. 8 Ins.) Kan det hela vara lika stort med en af sina delar? (Ang. myntreformen o. underhaltigt mynt.) X. (Red. tillägg
  Helsingfors Dagblad nro 7
 9. 9 Om myntreformen fr. Ladogas stränder. R.
  Helsingfors Dagblad nro 23
 10. 10 Helsingfors den 8 Febr. Kronouppbörden o. myntreformen.
  Helsingfors Dagblad nro 32
 11. 11 Svar t. H.D. i anl. af uppmaning att meddela finska talande allmogen förändr. i myntfrågan.) Suometars red. (Svar
  Helsingfors Dagblad nro 47
 12. 12 (Korresp.) (Fredrikshamn. Fest med anl. af myntreformens slutförande.) Jes.
  Helsingfors Dagblad nro 58
 13. 13 Ins.) (Fr. Östra Finland, i anl. af myntreformen.
  Helsingfors Dagblad nro 234
 14. 14 År 1866. (Myntreformen.)
  Helsingfors Tidningar nro 1
 15. 15 Korr.) Myntreformen i landsorten. (Fredrikshamn.
  Helsingfors Tidningar nro 2
 16. 16 Korresp.) (Åbo. Myntreformen.
  Helsingfors Tidningar nro 6
 17. 17 Ins.) (Med anl. af myntreformen.
  Helsingfors Tidningar nro 14
 18. 18 Tvångs kurs. (Med anl. af myntreformen.)
  Helsingfors Tidningar nro 18
 19. 19 Korr.) (Åbo. Om myntreformen.
  Helsingfors Tidningar nro 44
 20. 20 Korr.) (Fredrikshamn. Myntreformen
  Helsingfors Tidningar nro 58