1. 161 Myntreformens slutförande.
  Österbotten nro 6
 2. 162 Från allmänheten. Myntreformen och billigheten. (Om myntreformens förhållande till prisen)
  Helsingfors Dagblad nro 168
 3. 163 Till red. af Hufvudstadsbladet. Några önsknings... från Norden. (Orsaken till penningebristen är myntreformen. Om nyttan af att af säga sig utländska produkter. - Fattigdomen skulden till kringvandrande tiggare i landet. Något om äktenskapsförbud mellan syskonbarn.) En vän af nyttiga reformer
  Hufvudstadsbladet nro 75
 4. 164 Ett tioårigt minne. I. II. III. IV. V. (Förändringen i myntväsendet)
  Helsingfors Dagblad nro 305
 5. 165 Replik. (Polemik med H:fors Dagbl. i frågan om myntreformen.)
  Morgonbladet nro 157
 6. 166 Pohjois-Suomelle vastaus raha-asetuksen noudattamisesta.
  Kaiku nro 18
 7. 167 Ett kvart sekels minne. (Om myntreformen i Finland.)
  Finland nro 259
 8. 168 Myntreformen. (Litet historik öfver myntreformen i anl. af att ett kvart sekel förgått sedan dess genomförande.)
  Nya Pressen nro 309
 9. 169 Revy. Myntreformens realiserande. - Föreningsbanken vägrar att mottaga ryskt sedelmynt. - Hypotheksföreningens lån. - Domprosten i Kuopio polemiserar emot H.D:s referent vid prestmötet. - Julutställningar. Jullitteratur.
  Helsingfors Dagblad nro 289
 10. 170 (Ins.) Det metalliska myntet. (I frågan om reformen i myntväsendet) - X.
  Wiborgs Tidning nro 97
 11. 171 Borgå. Myntreformen. Ryska sedlar i handeln.
  Borgåbladet nro 46
 12. 172 Meddel.) (Myntreformen och ryska skiljemyntet i handeln.
  Finlands Allmänna Tidning nro 269
 13. 173 Om myntreformen. Samtal mellan inspektoren och Anders.
  Folkwännen nro 47
 14. 174 De olika åsigterna om myntreformen. (Polemik med J.G.S-z som uppträdt i d.bl. under slutet af sistlidne årsamt en ins. i Åbo.)
  Helsingfors Dagblad nro 11
 15. 175 Myntreformen och Ryska sedelmyntet. K.J.L-n.
  Helsingfors Dagblad nro 44
 16. 176 Uppskofspetitionen i myntfrågan.
  Helsingfors Dagblad nro 83
 17. 177 Den förestående missvexten och reformen i myntväsendet.
  Helsingfors Dagblad nro 147
 18. 178 Myntreformen och ryska sedlarna.
  Helsingfors Dagblad nro 265
 19. 179 Myntreformen samt den dagliga handeln och vandeln.
  Helsingfors Dagblad nro 266
 20. 180 Till red. af H. Dagbl. (Med anl. af gårdagens artikel i d.bl. Låt siffrorna tala , om myntreformen och handeln.) S.
  Helsingfors Dagblad nro 268