1. 1 Det andra allmänna finska tidningsmannamötet i Tammerfors. (Bref af W.T:s korr.) I.
  Wasa Tidning nro 71
 2. 2 Ett allmänt finskt publicistmöte. (Om gagnet af ett sådant. Mötesplatsen.)
  Wiborgsbladet nro 17
 3. 3 Tidningsmannamötet. I. (H:fors Dagblads bemötande af Wib. bl:s uttalanden om detsamma.)
  Wiborgsbladet nro 98
 4. 4 Ännu en gång tidningsmannamötet.
  Wiborgsbladet nro 103
 5. 5 Missä on aiottu sanomalehtimiesten kokous pidettävä? (Kuopiota, ehdotetaan)
  Wiipurin Sanomat nro 21
 6. 6 Sanomalehtimiesten kokouksen valmistavaan toimikuntaan sopivia jäseniä.
  Wiipurin Sanomat nro 26
 7. 7 Uusi Suometar ja sanomalehtimieskokous.
  Wiipurin Sanomat nro 35
 8. 8 Den inhemska tidningspressen. (T.A. om det blifvande publicistmötet)
  Åbo Tidning nro 38
 9. 9 Ett publicistmöte, som dock blef af. (Subjektiva anteckningar för Å.T.) (Mötet i Tammerfors.) G.C. (forts.)
  Åbo Tidning nro 161
 10. 10 Hedersdomstol för tidningar. (Föreslagen vid tidningsmannamötet i T:fors.)
  Åbo Tidning nro 173
 11. 11 Tidningsmannamötet. (Dess betydelse. Mötesorten.)
  Östra Finland nro 34
 12. 12 Tidningsmannamötet. (i T:fors Anmärkningar mot anordningarna därvid.)
  Östra Finland nro 148
 13. 13 Viipuri. Sanomalehtimieskokous.
  Ilmarinen nro 80
 14. 14 Tidningsmannamötet i Tammerfors. (forts.)
  Helsingfors Dagblad nro 161
 15. 15 Tidningsöfversigt. (Tidningsmannamötet i Tammerfors enl. Wiborgsbladet i dess krönika.)
  Helsingfors Dagblad nro 166
 16. 16 Krönika. (H:fors. Det tilltänkta tidningsmannamötet)
  Hufvudstadsbladet nro 27
 17. 17 Krönika. (H:fors. Publicistmötet 1876.)
  Hufvudstadsbladet nro 27
 18. 18 Sanomalehtimiesten kokous. (Sen tarpeellisuudesta.)
  Hämeen Sanomat nro 3
 19. 19 Sanomalehtimiesten kokous. (Paikka. Aika. Keskustelu-aineita.)
  Hämeen Sanomat nro 7
 20. 20 Sanomalehtimiesten kokous. (Helsingissä vuonna 1876.)
  Hämeen Sanomat nro 4