1. 21 Sanomalehtimiesten kokous. (Helsingissä vuonna 1876.)
  Hämäläinen nro 4
 2. 22 Sanomalehdentoimittajain kokous. (Sen tarpeellisuudesta. Kokouspaikasta.)
  Kaiku nro 16
 3. 23 Oulu 10. p. huhtik. 1886. (Sanomalehtimiesten kokouksesta ja paikasta)
  Oulun Lehti nro 29
 4. 24 Kuopiosta. (Missä sanomalehtimiesten kokous on pidettävä.)
  Savo nro 20
 5. 25 Vecko-revy. (Publicistmötet och Åbo Tidning.)
  Tammerfors Aftonblad nro 11
 6. 26 Wiipurin Sanomat sanomalehtimieskokouksen paikasta
  Uusi Suometar nro 55
 7. 27 Det beramade tidningsmannamötet (Om lämpligaste samlingsplats. Diskussionsfrågor.)
  Wasa Tidning nro 54
 8. 28 Kehoitus sanomalehdenkirjoittajat kokoontulisivat
  Sanomia Turusta nro 52
 9. 29 Om publicistmötet i H:fors
  Björneborgs Tidning nro 62
 10. 30 Ett finskt publicistmöte. (I anl. af U.S:tars förslag att bilda ett sådant under den blifvande utställningen i sommar.)
  Helsingfors Dagblad nro 41
 11. 31 Ett finskt publicistmöte föreslås af U.S.
  Hufvudstadsbladet nro 37
 12. 32 Hufvudstadsobservationer. (Det blifvande publicistmötet.) Observator.
  Hufvudstadsbladet nro 42
 13. 33 Hufvudstadsobservationer. (Utställning af tidningar, publicistmöte i H:fors.) Observator.
  Hufvudstadsbladet nro 188
 14. 34 Reseminnen. (H:fors. Tidningsmannamötet.) A.S-g.
  Hufvudstadsbladet nro 208
 15. 35 Suomen sanomalehtien toimittajain tulevasta kokouksesta Helsingissä
  Ilmarinen nro 13
 16. 36 Några ord i anl. af U. Suometars förslag om anställandet af ett allmänt publicistmöte i H:fors.) (forts.
  Vasabladet nro 16
 17. 37 Förslag till diskussion vid publicistmötet i H:fors tidnings utbyte redaktionerna emellan.
  Vasabladet nro 63
 18. 38 I frågan om ett allmänt finskt publicistmöte i H:fors under utställningen 1876.
  Åbo Posten nro 18
 19. 39 Bref fr. hufvudstaden. (Tidningsmannamötet öppnat.) A.S-g.
  Österbotten nro 16
 20. 40 Mellan drabbningarna. (Helsingfors. Tidningsmannamötet.)
  Östra Finland nro 95