1. 1 Logogryph. (insänd) Jag kan förstås på tvenne sätt
  Åbo Underrättelser nro 94
 2. 2 Logogryph. Fast andra mennskor lik, jag dock är något mer
  Åbo Tidningar nro 12
 3. 3 Logogryph. Fast jag är ful och spenslig, svag
  Åbo Underrättelser nro 2
 4. 4 Logogryph. Från mig gå storverk, i det våta
  Åbo Underrättelser nro 10
 5. 5 Logogryphe. Fastän jag är en vördighet
  Åbo Underrättelser nro 14
 6. 6 Logogryphe. Jag är ett kärl, men tar du bort
  Åbo Underrättelser nro 18
 7. 7 Logogryphe. Jag stundom menskan långsamt fröter
  Åbo Underrättelser nro 23
 8. 8 Logogryphe. Mig ordning, men ej brådska, brister
  Åbo Underrättelser nro 29
 9. 9 Logogryphe. Jag mången hjelte dödat har
  Åbo Underrättelser nro 31
 10. 10 .ogogrif insänd. Mig älska både fri och fången
  Åbo Underrättelser nro 33
 11. 11 Logogryphe. (Insänd) Jag allt som andas lifvar upp -m-n.
  Åbo Underrättelser nro 35
 12. 12 LOgoriph. (Insänd) Hvad alltid inskränkt är, men dock oändligt sträckes
  Åbo Underrättelser nro 39
 13. 13 Logogrif. Ej Adam uti Paradiset
  Åbo Underrättelser nro 84
 14. 14 Logogrif. Fem fötter har jag och mig svingar
  Åbo Underrättelser nro 88
 15. 15 Logogrif. Jag är till smaken söt och ljuflig
  Åbo Underrättelser nro 92
 16. 16 Logogrif. Jag oansenlig är, men ifrån mig
  Åbo Underrättelser nro 96
 17. 17 Logogrif. Af mig man kunde sammanpara
  Åbo Underrättelser nro 101
 18. 18 Logogrif. I fordna dagar, hög jag var
  Åbo Underrättelser nro 6
 19. 19 Logogrif. Jag svider stundom blott i skinnet
  Åbo Underrättelser nro 15
 20. 20 Logogrif. Till trappsteg tjenar jag ibland
  Åbo Underrättelser nro 20