1. 41 Logogrif. Jag är det skönaste bland väsen
  Helsingfors Tidningar nro 21
 2. 42 Logogrif. Bland ord är jag en rabulist
  Helsingfors Tidningar nro 90
 3. 43 Logogrif. Mitt hela kan betyda tu
  Åbo Tidningar nro 38
 4. 44 Logogryf. (Meddelad!) Från urminnes tid mitt hela mycket ondt i verlden gjort
  Ilmarinen nro 21
 5. 45 Logogrif. (Insändt) Ett namn jag är: på fötter två jag går
  Helsingfors Tidningar nro 89
 6. 46 Logogrif. (Insändt) Mitt hela är en dygd så stor
  Helsingfors Tidningar nro 39
 7. 47 Logogrif. Mitt hela är det ljufva namn
  Wasa Tidning nro 29