1. 1 Bibeln på finska språket med förklaringar. Under arbete.
  Åbo Underrättelser nro 173
 2. 2 Wilh. Carlsson. Polemiikkia. I. II. Vastalause Hr J.W.C:n arvosteluun kirjasta Uusi Testamentti Selityksineen. (jatk.)
  Kirjallinen Kuukauslehti nro 5
 3. 3 Wilh. Carlsson. Lukijoilleni. (Tilattavaksi ilmoitetaan P. Raamattu selityksineen.)
  Kristillisiä sanomia : hengellinen ja kirkollinen viikkolehti nro 37
 4. 4 (Lähet.) Wasta lausetta. (Muutamia sanoja hra J.W.C:n arvostelusta, Kirj. Kuukausilehden 1 n:ssa, koskeva W. Carlssonin Uutta Testamenttia selityksineen.) H.K.
  Tuntematon 2 nro 12
 5. 5 Sana sanasta. III. (Wähän vastinetta.) (Oppineitten käsitys raamatusta.) D.M.
  Tuntematon 2 nro 16
 6. 6 (Sekulia Uusi raamattu) h.f.l.
  Tampereen Sanomat nro 8
 7. 7 Ny finsk bibelupplaga.
  Åbo Underrättelser nro 164
 8. 8 Joh. Holmberg. Kokeita Raamatun käännöksestä hebreasta suomeksi. (Lähetetty)
  Kirjallinen Kuukauslehti nro 8
 9. 9 (Lähetetty) (Suomalaisesta kirkkoraamatusta) J.B.H.
  Uusi Suometar nro 124
 10. 10 Finskt bibeltryck
  Åbo Underrättelser nro 234
 11. 11 On Carlssons finska bibelverk
  Åbo Underrättelser nro 234
 12. 12 Kirjeitä Maaseuduilta. (Ovatko Ingmannin raamatunkäännös ja Lutheruksen postillan suomennos yhtäpitäviä alkukielen kanssa.) Toim. vastaus.
  Pohjois-Suomi nro 75
 13. 13 (Arv.) Kirjall. Pyhä Raamattu. Selityksillä varustanut G. Dahlberg. 1878.
  Sanomia Turusta nro 95
 14. 14 Miks ei W. Carlssonin selitysraamatun-vihkoja tule tilaajalle?
  Uusi Suometar nro 88
 15. 15 (Wastaus 88 n:ssa U.S:ta olevaan kysymykseen miks ei W. Carlssonin selitysraamattu ole tullut tilaajalle.) Kustantaja.
  Uusi Suometar nro 90
 16. 16 Rec.) Literatur. (Pyhä Raamattu. Tarpeellisilla selityksillä varustanut G. Dahlberg. Åbo 1878.
  Åbo Underrättelser nro 320
 17. 17 Om inlösen af Carlssons Dahlbergs finska bibelverk för landets kyrkoarkiv.
  Åbo Underrättelser nro 8
 18. 18 Domkapitlet i Borgå yttran den om Carlsson - Dahlbergska bibelverket
  Åbo Underrättelser nro 114
 19. 19 Uusi raamatun käännös.
  Kuopion Sanomat nro 49
 20. 20 Med anl. af Åbo domkapitels cirkulär till finska församlingar att inlösa ett exemplar af Johursens finska bibelöfversättning.
  Wasa Tidning nro 3